For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Dr. F.H. (Frank) Tros

Faculty of Law
Labour Law

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Room number: A6.09
Postal address
 • Postbus 15966
  1001 NL Amsterdam
 • Profile

  Background

  Since 1999, Frank Tros is affiliated to the University of Amsterdam. Frank is senior researcher at AIAS-HSI, an institute for multidisciplinary research and teaching in labour studies at the Law faculty of the University of Amsterdam.

  Frank Tros holds a Msc in Sociology  (University of Groningen) and a PhD in social sciences (Utrecht University) and was post-doctoral researcher in a co-initiated project, financed by the Netherlands Organisation for scientific research (NWO), studying the relationships between flexibility and security in European labour markets and emergence of 'flexicurity' policy concepts.

   

  Research

  Frank Tros has been involved in many research projects in the fields of labour law, social dialogue, employment relations, labour market policies and workers participation. Frank was coordinator in the Dutch study on Modernising workers participation and was PI in European cross-country studies on 'Intergenerational Bargaining' and 'Decentralisation in colllectve bargaining in Europe'. Further he has been researcher in many other projects for the European Commission.

  Currently (2023-2025), Frank is involved in European projects on:

  Covid-19 crisis, mental health of healthcare workers and trade unions actions

  Developing collective bargaining in the care sector (DEVCOBA)

  Broadening the spectrum of employee voice for workplace innovation (BroadVoice)

   

 • Publications

  2024

  2023

  2022

  2020

  2013

  • Tros, F. (2013). La flexicurity in Europa: può sopravvivere a una doppia crisi? Diritto delle Relazioni Industriali, 23(2), 377-400. [details]
  • Tros, F., & Wilthagen, T. (2013). Flexicurity: concepts, practices, and outcomes. In B. Greve (Ed.), The Routledge handbook of the welfare state (pp. 125-135). (Routledge international handbooks). Routledge. [details]

  2010

  • Tros, F. (2010). Flexibility and security for older workers: HRM-arrangements in four European countries. In Working and ageing: emerging theories and empirical perspectives (pp. 132-165). CEDEFOP/ Publication Office of the European Union. https://doi.org/10.2801/22277 [details]

  2003

  • Tros, F. H. (2003). Empowerment: een nieuwe route in het arbeidsvoorwaardenbeleid? Tijdschrift voor HRM, 4, 95-116. [details]

  2023

  2022

  2020

  • Jansen, N., Muñoz Ruiz, A. B., Ramos Martin, N. E., & Tros, F. H. (2020). New Employment Forms and Challenges to Industrial Relations: Final report. https://aias-hsi.uva.nl/en/projects-a-z/newefin/final-report/final-report.html
  • Tros, F. H., van het Kaar, R. H., Smit, E., & van Houten-Pilkes, S. (2020). Evaluatie van experimenten in de medezeggenschap. In M. van der Meer, E. Smit, & L. Harteveld (Eds.), Het Poldermodel - een kat met negen levens (pp. 129-140). NVA.

  2019

  2018

  • Tros, F., de Beer, P., Verhoeff, A., & Hazen, J. (2018). Meer vechten dan visie: Branches investeren nauwelijks in lange termijn. Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 29(1), 40-43. [details]

  2017

  2016

  2015

  2014

  2012

  • Tros, F. (2012). The effects of legislation on youth employment contracts in Europe. Amsterdam Institute for Advanced labour Studies, University of Amsterdam. [details]
  • Tros, F. (2012). Flexicurity in Europe: can it survive a double crisis? In Proceedings of the 16th ILERA World Congress: Beyond Borders: Governance of Work in a Global Economy: Philadelphia, Pennsylvania, USA Wharton, University of Pennsylvania. http://ilera2012.wharton.upenn.edu/RefereedPapers/TrosFrankUPDATED.pdf [details]

  2011

  2009

  2008

  • Bredgaard, T., & Tros, F. (2008). Flexicurity and human resources management for older workers in the Netherlands, Denmark, Germany and Belgium. In R. Blanpain, & L. Dickens (Eds.), Challenges in European employment relations: Employment regulation; trade union organization; equality, flexicurity, training and new approaches to pay (pp. 73-100). (Bulletin of comparative labour relations; No. 67). Kluwer Law International. [details]
  • Stoop, S., Berendsen, B., Snel, J., van der Coelen, M., & Tros, F. (2008). De Europese ondernemingsraad en de Nederlandse medezeggenschap. FNV Formaat. http://docs.minszw.nl/pdf/129/2009/129_2009_3_12827.pdf [details]
  • Tros, F. (2008). Flexicurity voor ouderen in Europese bedrijven. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 24(4), 402-420. [details]
  • van den Berge, T., Knegt, R., & Tros, F. H. (2008). Evaluatie van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid: rapport van twee deelonderzoeken. Hugo Sinzheimer Instituut, Universiteit van Amsterdam. http://docs.szw.nl/pdf/129/2009/129_2009_3_13143.pdf [details]

  2007

  • Knegt, R., & Tros, F. H. (2007). Ontslagkosten van werkgevers. Amsterdam: Hugo Sinzheimer Instituut.
  • Tros, F. H. (2007). Flexibele werkzekerheid voor oudere werknemers. Resultaten van een survey naar voorzieningen in bedrijven in Nederland, Duitsland, Denemarken en België. Over.Werk, 3 & 4(17), 134-140.
  • Tros, F. H. (2007). Flexibilisering van de arbeidsmarkt en de gevolgen voor medezeggenschap. In R. H. van het Kaar, & E. Smit (Eds.), Vier scenario's voor de toekomst van de medezeggenschap (pp. 12). Delft: Eburon.

  2006

  • Tros, F. H. (2006). Flexicurity among older workers in North-Western Europe. In T. S. Rocco, & J. G. L. Thijssen (Eds.), Older workers, new directions. Employment and development in an ageing labor market (pp. 55-70). Miami, USA: Centre for Labor Research and Studies, Florida International University.
  • Tros, F. H. (2006). Striking a new balance between flexibility and security: Flexicurity and policies for the older workers in four European countries. In N. van den Heuvel, W. Herremans, P. van der Hallen, C. Erhel, & P. Courtioux (Eds.), Active ageing. Early retirement and employability (pp. 35-58). Leuven/Brussel: Interuniversitair Samenwerkingsverband, Stuurgroep Strategisch Arbeidsmarktonderzoek, Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming (WAV), Vlaams Interuniversitair Onderzoeksnetwerk Arbeidsmarktrapportering (VIONA), Garant Uitgevers N.V. Antwerpen.
  • van het Kaar, R., Smit, E., Buitelaar, W., Colard, R., van der Meer, M., Popma, J., & Tros, F. (2006). Vier scenario's voor de toekomst van de medezeggenschap. (Min. SZW interne publicatie; No. 369). Ministerie van SZW. [details]

  2005

  • Tros, F. H. (2005). Flexicurity and HR-strategies for the Older Workers: A Comparative Appraisal of Four European Countries. tlm.net working paper, (13).
  • Tros, F. H. (2005). Flexicurity in the Policies for the Older Workers. In Thomas Bredgaard, & Flemming Larsen (Eds.), Employment Policy form Different Angles (pp. 291-310). Copenhagen: DJOF Publishing Copenhagen.
  • Tros, F. H., & Wilthagen, T. (2005). The concept of 'flexicurity': a new approach to regulating emplyment and labour markets. The ICFAI Journal of Employment Law (india), 7-24.
  • Tros, F. H., Rayer, C. W. G., & Verhulp, E. (2005). Flexibiliteit en zekerheid in sociale plannen: naar meer activering? SMA, 60(11/12), 528-538. [details]

  2004

  • Tros, F. H., & Wilthagen, A. C. J. M. (2004). The concept of 'flexicurity': A new approach to regulating employment and labour markets. The ICFAI Journal of Employment Law (india), 3(1), 7-24. [details]
  • Wilthagen, A. C. J. M., & Tros, F. H. (2004). The concept of 'flexicurity': A new approach to regulating employment and labour markets. Transfer, 10(2), 166-186. [details]
  • Wilthagen, A. C. J. M., Tros, F. H., & van Lieshout, H. A. M. (2004). Towards 'Flexicurity'? Balancing Flexibility and Security in EU Member States. European Journal of Social Security, 6(2), 113-136. [details]

  2003

  • Tros, F. H. (2003). Naar nieuwe posities en nieuwe regie in pluriforme verhoudingen. In A. E. Nagelkerke, & W. F. de Nijs (Eds.), Sturen in het laagland. Over continuïteit en verandering van de Nederlandse arbeidsverhoudingen (pp. 133-143). Delft: Eburon. [details]
  • Tros, F. H. (2003). Werkgevers- en werknemersorganisaties in Nederland. In H. Daalder, & C. J. M. Schuyt (Eds.), Compendium voor Politiek en Samenleving in Nederland (pp. B1200-1-B1200-54). (Compendium voor Politiek en Samenleving in Nederland). Alpthen aan den Rijn: Kluwer. [details]
  • Wilthagen, T., & Tros, F. (2003). Dealing with the 'flexibility-security nexus': institutions, strategies, opportunities and barriers. (AIAS working paper; No. 9). Amsterdam Institute for Advanced labour Studies, University of Amsterdam. http://www.uva-aias.net/publications/show/1076 [details]

  2002

  • Tros, F. H. (2002). Decentraliserende arbeidsverhoudingen. In A. G. Nagelkerke, & A. C. J. M. Wilthagen (Eds.), Arbeidsverhoudingen in ontwikkeling (pp. 123-149). Kluwer: Deventer. [details]
  • Tros, F. H. (2002). Decentraliserende arbeidsverhoudingen: de casus arbeidstijden. SMA, 1(57), 57-70. [details]
  • van het Kaar, R. H., van Lieshout, H. A. M., Tros, F. H., Wilthagen, A. C. J. M., Klosse, S., & Aerts, M. C. M. (2002). Decentralisatie en de waarborgfunctie van het arbeidsrecht. (Sinzheimer Cahiers; No. 18). 's-Gravenhage: SDU. [details]

  2001

  • Tros, F. H. (2001). Arbeidsverhoudingen: decentralisatie, deconcentratie en empowerment. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 17(4), 304-318. [details]
  • Tros, F. H. (2001). De waarde en beperkingen van longitudinale en comparatieve CAO-inhoudsanalyse. NVA-berichten, 15(1), 20-28. [details]

  2000

  • Knegt, R., Boonstra, K., & Tros, F. H. (2000). Regeling inzake een individueel klachtrecht van werknemers in bedrijven. Den Haag: Ministerie van SZW / Elsevier. [details]
  • Tros, F. H. (2000). CAO: spelverdeler en grensrechter. Tijdschrift voor HRM, (4), 57-85. [details]

  2019

  • Been, W., Keune, M., & Tros, F. (Eds.) (2019). Hoe goed werkt Nederland? Uitdagingen rond arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en ongelijkheid. B + B Vakmedianet BV. [details]
  • Keune, M., Been, W., & Tros, F. (2019). Introductie: Hoe goed werkt Nederland? In W. Been, M. Keune, & F. Tros (Eds.), Hoe goed werkt Nederland?: Uitdagingen rond arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en ongelijkheid (pp. 9-32). B + B Vakmedianet BV. [details]
  • Tros, F. (2019). Generationele ongelijkheden op de arbeidsmarkt en in de arbeidsverhoudingen. In W. Been, M. Keune, & F. Tros (Eds.), Hoe goed werkt Nederland?: uitdagingen rond arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en ongelijkheid (pp. 381-409). B + B Vakmedianet BV. [details]
  • Tros, F. H. (Author). (2019). Internettool Experimenteren in Medezeggenschap. Digital or Visual Products, AIAS-HSI. http://www.medezeggenschapstool.nl/
  • Tros, F., & Keune, M. (2019). Loonongelijkheid en de invloed van cao's. In W. Been, M. Keune, & F. Tros (Eds.), Hoe goed werkt Nederland?: uitdagingen rond arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en ongelijkheid (pp. 253-276). B + B Vakmedianet BV. [details]
  • Tros, F., & Smit, E. (2019). Dilemma’s en aandachtspunten bij vernieuwing: Evaluatie veranderingstrajecten in medezeggenschap (deel 2). OR/magazine, 2019(9), 32-33. Article 9. https://www.instituutgak.nl/onderzoek/kennisbank/dilemmas-en-aandachtspunten-bij-vernieuwing/ [details]
  • Tros, F., & Smit, E. (2019). Meer betrokkenheid door vernieuwing? Evaluatie veranderingstrajecten in medezeggenschap (deel 1 van 2). OR/magazine, 2019(5), 30-32. Article 5. https://www.instituutgak.nl/onderzoek/kennisbank/meer-betrokkenheid-door-vernieuwing/ [details]
  • Tros, F., de Beer, P., Verhoeff, A., & Hazen, J. (2019). Kracht en zwakte van branches. In W. Been, M. Keune, & F. Tros (Eds.), Hoe goed werkt Nederland?: uitdagingen rond arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en ongelijkheid (pp. 277-297). B + B Vakmedianet BV. [details]
  • de Beer, P., & Tros, F. (2019). Productiviteit en cao's. In W. Been, M. Keune, & F. Tros (Eds.), Hoe goed werkt Nederland?: uitdagingen rond arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en ongelijkheid (pp. 299-325). B + B Vakmedianet BV. [details]

  2015

  • Tros, F. (2015). Jongerenbeleid is nodig, maar niet ten koste van ouderen. Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 26(4), 10-12. [details]

  2013

  2012

  • Tros, F. (2012). Ontslagvergoedingen niet simpel te verruilen met scholing: onderzoek onder beroepsbevolking. Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 23(1), 38-40. [details]

  2011

  • Knegt, R., & Tros, F. (2011). Wat komt er terecht van flexibilisering en zekerheid in het arbeidsrecht? In M. Hertogh, & H. Weyers (Eds.), Recht van onderop: antwoorden uit de rechtssociologie (pp. 371-386). Ars Aequi Libri. [details]

  2010

  2009

  2008

  2005

  • Tros, F. H. (2005). Centralisatie/decentralisatie Kluwer. In G. de Bruin (Ed.), Praktijkboek belonen (pp. 247-260). Alphen aan de Rijn: Kluwer.

  2004

  • Tros, F. H. (2004). "Kruispunt of rondpunt, bewandelt het tewerkstellingbeleid rond ouderen andere wegen?". Over.Werk, 3, 58-63. http://www.steunpuntwse.be/download/nl/71099/pdf [details]
  • Tros, F. H. (2004). Centralisatie/decentralisatie. In G. de Bruin, R. Blankemeijer, & P. de Rooij (Eds.), Praktijkboek belonen (pp. 231-244). Alphen aan den Rijn: Kluwer. [details]
  • Tros, F. H., Albeda, W., & Prof. dr. Dercksen, W. J. (2004). Arbeidsverhoudingen in Nederland. Alphen aan den Rijn: Kluwer. [details]

  2003

  2001

  • Knegt, R., Koot-van der Putte, E., Tros, F. H., Boonstra, K., Visser, M. J. C., & Mevissen, J. W. M. (2001). Arbeidstijden in overleg?: evaluatie van de Arbeidstijdenwet. Doetinchem: SZW/Elsevier Bedrijfsinformatie. [details]
  • Tros, F. H. (2001). Arbeidstijden vragen om actievere or. OR Informatie, 27(7), 18-22. [details]
  • Tros, F. H. (2001). Evaluatie Arbeidstijdenwet: Tijd voor overleg! Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 12(3), 16-19. [details]
  • Tros, F. H. (2001). Klagen wordt recht. OR Informatie, 27(4), 16-19. [details]

  2015

  • Tros, F. (2015). Intergenerational bargaining in the shadow of the public policy logic in the Netherlands. Paper presented at 22nd International Conference of Europeanists. Contradictions: Envisioning European Futures. https://ces.confex.com/ces/2015/webprogram/Paper10128.html
  • Tros, F., & Keune, M. (2015). Collective bargaining for younger and older workers in times of crisis: An international comparative study on opportunities and barriers in integrated approaches. Paper presented at 2nd Labour Law Research Network conference. [details]

  Talk / presentation

  • Tros, F. H. (speaker) & van Velzen, M. (speaker) (27-8-2009). "Picking up the glove or picking up the pieces? Investing in employability as a shared responsibility", 15th World Congress of the IIRA (International industrial Relations Association), Sydney, Australië.

  Others

  • Tros, F. (participant) (29-11-2016). Final Conference Negotiating Wage (In)equality, Brussels (participating in a conference, workshop, ...).

  2000

  • Tros, F. H. (2000). Decentralisatie van arbeidsverhoudingen. Een onderzoek naar de arbeidsvoorwaardenvorming in de Nederlandse private sector in de periode 1982-2000 (Titel handelseditie: Schuivende marges. Trends in arbeidsvoorwaardenvorming en arbeidsverhouding). Alphen aan de Rijn: Samsom.
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • No ancillary activities