Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dit e-boek draait om de vraag in hoeverre de aanbestedingspraktijk in vier verschillende sectoren (de thuiszorg, het streekvervoer, de schoonmaak en de bouw) leidt tot negatieve effecten op de kwaliteit van werk en werkenden, en welke factoren deze effecten veroorzaken. Daarnaast bespreken we ook mogelijke acties en instrumenten die kunnen bijdragen aan het verminderen van de negatieve effecten van aanbestedingen op de kwaliteit van werk. Deze vragen worden beantwoord door middel van een sociaalwetenschappelijke studie, bestaande uit interviews met stakeholders (aanbesteders, aanbieders, sociale partners en consumentenorganisaties) en werkenden in de sectoren, een literatuurstudie en een reeks casestudies van innovatieve praktijken van aanbesteders, aanbieders en/of sociale partners. Daarnaast omvat het onderzoek een juridische studie waarin wordt besproken welke mogelijkheden er zijn binnen de bestaande Europese en nationale regelgeving om sociale voorwaarden op te nemen in aanbestedingen, om de kwaliteit van werk te waarborgen.

De belangrijkste conclusie van dit e-boek is dat aanbestedingen niet per se negatieve effecten op kwaliteit van werk hoeven te hebben. We laten zien dat er wel degelijk juridische en beleidsruimte is waarbinnen positieve resultaten geboekt kunnen worden. Dit vereist een bereidheid bij de verschillende betrokken partijen om samen te werken, om kwaliteit van werk serieus te nemen en om hierin te investeren. Hier ligt ook een verantwoordelijkheid voor de nationale overheid om dit soort beleid te stimuleren en, waar nodig, mogelijk te maken via regelgeving of adequate financiering.