For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Mr. dr. J.P.H. (Johan) Zwemmer

Faculty of Law
Labour Law

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
Postal address
 • Postbus 15966
  1001 NL Amsterdam
Contact details
 • Profiel

  Achtergrondinformatie

  Johan Zwemmer is docent en onderzoeker bij de vakgroep arbeidsrecht en advocaat bij DLA Piper in Amsterdam.

  In 2012 promoveerde hij op zijn proefschrift 'Pluraliteit van werkgeverschap'. Hierin onderzocht hij de inhoud en betekenis van het werkgeverschap in situaties waarin aan de kant van de werkgever gelijktijdig of opvolgend verschillende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Dat kan het gevolg zijn van de met de werknemer gemaakte contractuele afspraken (uitzending, detachering en payrolling), het groepslidmaatschap van de werkgever, de overgang van de onderneming waarin de werknemer werkzaam is en/of de juridische fusie of splitsing van de werkgever. Aan de hand van wetgeving, wetsgeschiedenis en Europese en nationale rechtspraak is nagegaan of in het recht voldoende rekening wordt gehouden met de belangen van de werkgever en de werknemer in deze situaties van pluraliteit van werkgeverschap.

  Onderwijs

   In het academische jaar 2022-2023 geeft hij onderwijs in de volgende vakken:

  • Arbeidsrecht Individueel
  • Arbeidsrecht Moot court
  • Arbeidsrecht in de onderneming
 • Home English

  Background information

  Johan Zwemmer is a lecturer and researcher at the Department of Employment Law and a lawyer at DLA Piper in Amsterdam.

  In 2012 he obtained a doctorate in law (PhD) in 2012 for his thesis Pluraliteit van werkgeverschap (plurality of employership) on the legal role of the employer in situations in which different parties are simultaneously or successively involved on the employer's side in the execution of the employment contract. This 'plurality of employership' may stem from contractual agreements with the employee (employment by a temporary employment agency, secondment and payrolling), group membership on the part of the employer, the transfer of the business where the employee works and/or the legal merger or division of the company. This has significant implications for the application of employment legislation. Johan investigated the current legislation, the legislative history and European and national court cases to determine whether the law took sufficient account of the interests of the employer and the employee in these situations.

 • Publications

  2022

  2021

  • Zwemmer, J. P. H. (2021). Arbeidsrechtelijke driehoeksverhoudingen: De uitzendovereenkomst, payrolling, detachering en contracting. (Bakelsinstituut). Boom juridisch. [details]

  2020

  • Doorn, H. L., & Zwemmer, J. P. H. (2020). Niet overnemen van bussen staat niet in de weg aan overgang van onderneming. 90. Case note on: HvJ EU, 27/02/20, C-298/18, ECLI:EU:C:2020:121 (Reiner Grafe, Jürgen Pohle t. Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH, OSL Bus GmbH). Jurisprudentie Arbeidsrecht, 29(5), 845-852. [details]
  • Peels, M. C. E., & Zwemmer, J. P. H. (2020). De cao-ontslagcommissie: welke afwijkende selectiecriteria worden in de praktijk gehanteerd en is er een (nieuwe) toekomst voor de ontslagcommissie? ArbeidsRecht, 2020(6/7), 14-21. [28]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D3B750&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2020). Omzeilen ketenregeling via uitzendbureau leidt tot ontstaan arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 87. Case note on: HR, 21/02/20, ECL:NL:HR:2020:312 (Taxi Dorenbos Drenthe BV t. werknemer). Jurisprudentie Arbeidsrecht, 29(5), 786-811. [details]

  2019

  2016

  • Wegener-Belinfante, T. M. J., & Zwemmer, J. P. H. (2016). Ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen en selectie op basis van kwaliteit - de stoelendans na de inwerkingtreding van de Wwz. ArbeidsRecht, 23(5), 3-8. [22]. [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2016). Over het werkgeverschap van de personeelsvennootschap en groepsaansprakelijkheid bij het intra-concern detacheren van werknemers. Ondernemingsrecht, 2016(10/11), 371-381. [78]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00CC112A&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]

  2011

  • Zwemmer, J. P. H. (2011). De 403-verklaring en de aansprakelijkheid voor uit arbeidsovereenkomsten (en andere duurovereenkomsten) voortvloeiende verplichtingen. Ondernemingsrecht, 2011(6), 223-232. [45]. [details]

  2009

  • Zwemmer, J. P. H. (2009). Waarom de payrollonderneming geen (uitzend)werkgever is. TRA, 1(2), 5-11. [details]
  • Zwemmer, J. P. H., & du Burck, A. M. (Eds.) (2009). Handboek arbeidsrecht. Rijswijk: Licent Academy. [details]

  2008

  • Beltzer, R. M., & Zwemmer, J. P. H. (2008). HR (De uitleg van artikel 43 van de schoonmaak-cao: geen misbruik, geen overgang van onderneming?). Case note on: HR, 8/06/07 Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2008(1), 99-111. [details]

  2023

  • Zwemmer, J. P. H. (2023). Geen arbeidsovereenkomst voor uitzendkracht die dertien jaar bij dezelfde inlener werkt. 25. Case note on: Kantonrechter Rechtbank Rotterdam zp Rotterdam, 12/12/22, ECLI:NL:RBROT:2022:11010 (FNV / Upfield Sourcing Nederland). Jurisprudentie Arbeidsrecht, (2), 232-234.
  • Zwemmer, J. P. H. (2023). Uitzendbeding tijdens ziekte vereist actieve handeling van de inlener. Case note on: Hoge Raad, 17/03/23, ECLI:NL:HR:2023:426 (Uitzendbureau Solutions). Jurisprudentie Arbeidsrecht, (105), 1022-1024.

  2022

  • Zwemmer, J. P. H. (2022). Pakketvergelijking arbeidsvoorwaarden bij intraconcerndetachering. 66. Case note on: Rechtbank-Zeeland-West-Brabant, 26/01/22, ECLI:NL:RBZWB:2022:324 Jurisprudentie Arbeidsrecht, 31(4), 658-659.
  • Zwemmer, J. P. H. (2022). Uitbetaling niet-opgenomen vakantiedagen is essentiële arbeidsvoorwaarde in de zin van de Uitzendrichtlijn. 145. Case note on: HvJ-EU, 12/05/22, ECLI:EU:C:2022:373 (GD, ES, / Luso Temp – Empresa de Trabalho Temporário SA). Jurisprudentie Arbeidsrecht, 31(8), 1457-1459.
  • Zwemmer, J. P. H. (2022). Uitzending of detachering/contracting: wat is nou gezag? Annotatie bij Hof Arnhem-Leeuwarden 25 oktober 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:9163. Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context, 2022(4), 171-173.

  2021

  • Zwemmer, J. P. H. (2021). Bij scheepswerf gebruikte constructie is uitzending, geen contracting. 7. Case note on: Rb. Noord-Nederland, 13/10/20, ECLI:NL:RBNNE:2020:3465 (Federatie Nederlandse Vakbeweging / Veka Shipyard Lemmer ). Jurisprudentie Arbeidsrecht, 30(1), 56-74. [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2021). Omzeilen ketenregeling via uitzendovereenkomst geen misbruik. 222. Case note on: Kantonrechter Noord-Holland zp. Haarlem, 12/05/21 Jurisprudentie Arbeidsrecht, 30(13), 2137-2139.

  2020

  2019

  • Jovović, M., & Zwemmer, J. P. H. (2019). Maaltijdbezorgers Deliveroo werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst. CAO Beroepsgoederenvervoer van toepassing op maaltijdbezorgers Deliveroo. 23-24. Case note on: Rb. Amsterdam, 15/01/19, ECLI:NL:RBAMS:2019:198 Jurisprudentie Arbeidsrecht, 28(2), 239-260. [details]
  • Zaal, I., & Zwemmer, J. P. H. (2019). Reactie op: 'De Laat, De ondernemingsraad als stakingsleider, moeten we echt die kant op?', ArbeidsRecht 2019/21. ArbeidsRecht, 2019(6/7), 39-40. [32]. [details]
  • Zwemmer, J. (2019). De bijzondere arbeidsovereenkomst van de handelsvertegenwoordiger: Over het onderscheid met de agentuurovereenkomst, het Zako-arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie en over het bestaansrecht van deze bijzondere arbeidsovereenkomst. Tijdschrift voor Ontslagrecht, 2019(2), 37-44. https://doi.org/10.5553/TvO/254253152019003002002 [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2019). Contracting = aanneming van werk; leiding en toezicht bij de werkgever. 239. Case note on: Hof 's-Hertogenbosch, 20/08/19, ECLI:NL:GHSHE:2019:3098 Jurisprudentie Arbeidsrecht, 28(13), 2378-2390. [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2019). Detachering. “Albron” niet van toepassing. 2. Case note on: Rb. Midden-Nederland, 24/10/18, ECLI:NL:RBMNE:2018:5408 Jurisprudentie Arbeidsrecht, 28(1), 10-14. [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2019). Payrolling. In P. Kroon, P. Burger, E. Cremers-Hartman, E. Bevers, A. Bungener, N. Gundt, S. Heeger-Hertter, P. de Casparis, A. Damsteegt, M. Tanja, I. Bos, J. Brouwer, A. Wit, & J. Zwemmer (Eds.), Flexibele arbeidsrelaties: praktijkboek Wolters Kluwer.

  2018

  • Jovović, M., & Zwemmer, J. P. H. (2018). Opvolgend werkgeverschap in de Ontslagregeling en de banden met het BW. ArbeidsRecht, 2018(4), 10-15. [18]. [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2018). Doorlening, toezicht en leiding en de uitzendovereenkomst. ArbeidsRecht, 2018(1), 8-12. [2]. [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2018). JAR 2018/115. 115. Case note on: Rb. Midden-Nederland, 12/04/18, ECLI:NL:RBMNE:2018:1476 Jurisprudentie Arbeidsrecht, 27(7), 1095-1102. [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2018). JAR 2018/249. 249. Case note on: Rb. Noord-Holland, 28/03/18, ECLI:NL:RBNHO:2018:2491 Jurisprudentie Arbeidsrecht, 27(14), 2322-2337. [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2018). VAAN - VvA - Wab - Payrolling. Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk, 11(4), 7-13. [149]. [details]
  • Zwemmer, J. P. H., & Huijg, T. (2018). Het derdenbeding en driehoeksrelaties in het arbeids- en pensioenrecht: (weder)tewerkstelling en de uitvoeringsovereenkomst. Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming, 7(3), 96-103. [details]
  • Zwemmer, J. P. H., & Zaal, I. (2018). Ter visie - Faciliteer de arbeidsvoorwaardenregeling tussen werkgever en ondernemingsraad. Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming, 7(2), 51-53. [details]

  2017

  • Zwemmer, J. (2017). Artikel 7:690 BW. In F. van de Pol, T. Beumers, C. de Kluiver, M. Overheul, & L. Trapman (Eds.), Vijftig weeffouten in het BW: Een ode aan het Burgerlijk Wetboek, ter ere van zijn 25-jarig bestaan (pp. 327-335). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]
  • Zwemmer, J. (2017). Het Care4Care-arrest en de olievlekwerking van artikel 7:690 BW. Tijdschrift voor Ontslagrecht, 2017(1), 30-41. https://doi.org/10.5553/TvO/254253152017000001007 [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2017). De uitzendkracht, de gedetacheerde en de payrollwerknemer. In G. W. van der Voet (Ed.), Arbeidsrechtelijke themata - Bijzondere arbeidsverhoudingen (2 ed., pp. 707-753). (Bakelsreeks; Vol. 18). Den Haag: Boom juridisch. [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2017). I: Arbeidsovereenkomst algemeen. Art. 658c. In R. M. Beltzer, R. A. A. Duk, J. H. Even, & A. R. Houweling (Eds.), Sdu Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs (3e ed., pp. 255-256). (Sdu commentaar). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2017). I: Arbeidsovereenkomst algemeen. Art. 662 BW Boek 7-Art. 666 BW Boek 7. In R. M. Beltzer, R. A. A. Duk, J. H. Even, & A. R. Houweling (Eds.), Sdu Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs (3e ed., pp. 268-293). (Sdu commentaar). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2017). JAR 2017/267. 267. Case note on: Hof Amsterdam, 12/09/17, ECLI:NL:GHAMS:2017:3723 Jurisprudentie Arbeidsrecht, 26(15), 2287-2299. [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2017). Payrolling. In D. J. B. de Wolff, & E. Verhulp (Eds.), Flexibele arbeidsrelaties (2 ed., pp. 119-147). (Monografieën Sociaal Recht; Vol. 25). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2017). Payrolling. In P. Kroon, P. Burger, E. Cremers-Hartman, E. Bevers, A. F. Bungener, N. Gundt, S. Heeger-Hertter, P. de Casparis, A. C. Damsteegt, M. Tanja, I. Bos, J. Brouwer, A. Wit, & J. P. H. Zwemmer (Eds.), Flexibele arbeidsrelaties: Praktijkboek Wolters Kluwer.

  2016

  • Wegener-Belinfante, T., Kouwenhoven, A., & Zwemmer, J. (2016). De allesbepalende kantonrechtersformule, "flex to the max" en WW op bestelling (2006). In A. R. Houweling, & L. C. J. Sprengers (Eds.), 70 jaar VvA: einde van het begin (pp. 47-62). (Reeks van de Vereniging voor Arbeidsrecht; No. 44). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Zwemmer, J. (2016). Payroller is nu gelijk aan uitzendkracht. De Volkskrant.
  • Zwemmer, J. (Author). (2016). 'Overheid mag voorbeeldfunctie als werkgever niet verliezen'. Web publication/site, XpertHR Actueel. Retrieved from https://www.xperthractueel.nl/arbeidsvoorwaarden/overheid-mag-voorbeeldfunctie-als-werkgever-verliezen/
  • Zwemmer, J. P. H. (2016). Arrest Hoge Raad zal vraag payroll aanjagen. Het Financieele Dagblad.
  • Zwemmer, J. P. H. (2016). Hoge Raad maakt ruim baan voor payrolling. Flexmarkt.
  • Zwemmer, J. P. H. (2016). JAR 2016/306. 306. Case note on: HvJ EU, 17/11/16, C-216/15, ECLI:EU:C:2016:883 (Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH t. Ruhrlandklinik gGmbH). Jurisprudentie Arbeidsrecht, 25(17). [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2016). Payrolling in the Netherlands. In R. Blanpain, F. Hendrickx, & B. Waas (Eds.), New forms of employment in Europe (pp. 117-127). (Bulletin of comparative labour relations; Vol. 94). Alphen aan den Rijn,: Wolters Kluwer. [details]

  2015

  • Zwemmer, J. (2015). Ketenregeling: 3 belangrijke vragen. PW, De Gids.
  • Zwemmer, J. (2015). Uitbuiting onder de overheid. NRC Handelsblad.
  • Zwemmer, J. P. H. (2015). 'Op papier zijn ze beter beschermd'. NRC Handelsblad.
  • Zwemmer, J. P. H. (2015). 'Payrollers zijn er slechter aan toe dan uitzendkrachten'. VR.
  • Zwemmer, J. P. H. (2015). Contracting en arbeidsrecht: over schijnconstructies, juridisch houdbare varianten en de gevolgen van de WAS en de WWZ. Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk, 8(3), 13-19. [118]. [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2015). Hof 's-Hertogenbosch (rolnr. HD 200.139.216/01: contracting = uitzending, schijnconstructie, uitzend-cao van toepassing, criterium "toezicht en leiding"). Jurisprudentie Arbeidsrecht, 2015(1), 54-57. [10]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JAR/2015/10 [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2015). Hof Arnhem-Leeuwarden (zaaknummer 200.161.188/01: werknemer-uitzendkracht/Staat der Nederlanden (Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap), in het bijzonder de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO): De vordering tot wedertewerkstelling in arbeidsrechtelijke driehoeksverhoudingen). AR Updates Arbeidsrecht, 2015, [0371]. http://www.ar-updates.nl/samenvatting/AR_2015_0371 [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2015). ING ontslaat externen en redt vaste kracht. De Volkskrant.
  • Zwemmer, J. P. H. (2015). Ktr. Rb. Gelderland zp Arnhem (zaaknummr 3997734\CV EXPL 15-5067\475: [Intra-concern detachering en uitzendovereenkomst. Betekenis allocatiefunctie]). Jurisprudentie Arbeidsrecht, 2015(17), [303]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JAR/2015/303 [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2015). Ktr. Rb. Midden-Nederland zp Amersfoort (rolnr. 3741693 AC EXPL 15-39 JES/1267: Oproepovereenkomst = arbeidsovereenkomst, stukloon, minimumloon, redelijke productienorm, rechtsvermoeden omvang arbeidsovereenkomst). Jurisprudentie Arbeidsrecht, 2015(10), [179]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JAR/2015/179 [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2015). Payrolling. In E. Cremers-Hartman, A. F. Bungener, P. H. Burger, P. de Casparis, J. P. H. Zwemmer, J. D. Schouten, A. C. Damsteegt, M. Tanja, C. W. G. Rayer, W. L. Roozendaal, ... A. Wit (Eds.), Praktijkboek flexibele arbeidsrelaties. - Suppl. 98 (pp. I.1-I.95). Deventer: Kluwer. [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (Author). (2015). Zó houd je het boeiend voor je zzp'ers. Web publication/site, NRC-Q. Retrieved from https://www.nrc.nl/nieuws/2015/06/29/zo-houd-je-zzpen-boeiend-a1495955
  • van Slooten, J. M., Zaal, I., & Zwemmer, J. P. H. (2015). Handboek nieuw ontslagrecht. Deventer: Wolters Kluwer. [details]

  2014

  • Zwemmer, J. P. H. (2014). Geen proeftijd in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van ten hoogste twee jaar en aanbevelingen tot vereenvoudiging van de regeling van de proeftijd. In L. G. Verburg, E. F. A. van Buitenen, C. J. Frikkee, M. V. Ulrici, & J. P. H. Zwemmer (Eds.), Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid (33 818): commentaar en aanbevelingen werkgroep ontslagrecht VvA (pp. 19-23). (Reeks Vereniging voor Arbeidsrecht; No. 41). Deventer: Kluwer. [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2014). HR (zaaknr. 13/02861: APG Algemene Pensioen Groep NV/werknemer: Beperkte verzekering afgesloten voor leaseauto door werkgever? Geen aansprakelijkheid werknemer voor schade wegens diefstal als gevolg van slordig privégebruik). AR Updates Arbeidsrecht, 2014(1/9), [0605]. http://www.ar-updates.nl/samenvatting/AR_2014_0605 [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2014). Hof 's-Hertogenbosch (zaaknr. HD 200.139.216/01: Contracting: over afbakeningsproblemen met uitzending, schijnconstructies en juridisch houdbare varianten). AR Updates Arbeidsrecht, 2014(16/12), [1017]. http://www.ar-updates.nl/commentaar/AR_2014_1017.pdf [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2014). Hof 's-Hertogenbosch (zaaknummer HD 200.105.666/01, ECLI:NL:GHSHE:2014:588: Benetra B.V./werknemer: over de overgang van de onderneming van een transportbedrijf zonder de overname van de vrachtauto’s, de overgang van de arbeidsongeschikte werknemer en de aansprakelijkheid voor de na de overgang opgelegde loonsanctie). AR Updates Arbeidsrecht, 2014(01/04), [224]. http://www.ar-updates.nl/commentaar/AR_2014_0224 [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2014). Hof Amsterdam (OK) (rolnr. 200.142.777/01 OK: intrekken 403-verklaring dochtermaatschappij, ontslagvergoeding valt onder overblijvende aansprakelijkheid van de moedermaatschappij). Jurisprudentie Arbeidsrecht, 2014(12), 1525-1531. [209]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JAR/2014/209 [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2014). Over de aanpassing van artikel 7:665 BW en de noodzaak tot aanpassing van de artikelen 7:662, 663 en 666 BW betreffende de rechten van de werknemer bij overgang van onderneming. In L. G. Verburg, E. F. A. van Buitenen, C. J. Frikkee, M. V. Ulrici, & J. P. H. Zwemmer (Eds.), Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid (33 818): commentaar en aanbevelingen werkgroep ontslagrecht VvA (pp. 37-44). (Vereniging voor Arbeidsrecht; No. 41). Deventer: Kluwer. [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2014). Payrolling. In E. Cremers-Hartman, A. F. Bungener, P. H. Burger, P. de Casparis, J. P. H. Zwemmer, J. D. Schouten, A. C. Damsteegt, M. Tanja, C. W. G. Rayer, W. L. Roozendaal, ... A. Wit (Eds.), Praktijkboek flexibele arbeidsrelaties. - Suppl. 92 (pp. I.1-I.95). Deventer: Kluwer. [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2014). Payrollwerknemers bij de overheid. In J. Blanken, B. Damen, N. Hummel, & B. B. B. Lanting (Eds.), Vijf jaar Ambtenaar & Recht in vogelvlucht (pp. 109-125). Amersfoort: Celsus juridische uitgeverij. [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2014). Rb. Midden-Nederland, ktr. Utrecht (rolnr. 2503410 UV EXPL 13-471 LH/4059, ECLI:NL:RBMNE:2013:7251: Onbeperkte afwijking ketenregeling bij cao in strijd met EU-recht, arbeidsovereenkomst niet van rechtswege geëindigd). Jurisprudentie Arbeidsrecht, 2014(3), 362-367. [43]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JAR/2014/43 [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2014). Rb. Overijssel (Ktr. Almelo) (rolnummer 2127916\CV EXPL 13-3492, ECLI:NL:RBOVE:2014:1214: payrollovereenkomst is arbeidsovereenkomst met inlener; geen uitzendovereenkomst, want geen allocatiefunctie). Jurisprudentie Arbeidsrecht, 2014(6), 702-710. [95]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/opmaat/show.do?type=jurt&key=J82374 [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2014). Uitzenden, payrolling, schijnzelfstandigen en de Wet werk en zekerheid. ArbeidsRecht, 21(11), 63-69. [60]. [details]

  2013

  2012

  • Zwemmer, J. P. H. (2012). Aandelenovername en daaropvolgende integratie in onderneming nieuwe aandeelhouder: het arrest Klarenberg toegepast. ArbeidsRecht, 19(8/9), 8-12. [37]. [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2012). De uitzendkracht, de gedetacheerde en de payroll-werknemer. In A. R. Houweling, & G. W. van der Voet (Eds.), Bijzondere arbeidsverhoudingen (pp. 485-513). (Bakelsreeks). Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2012). HR (rolnummer 11/02550, LJN BW0017: een verzoek tot vaststelling van de omvang van de bedongen arbeid op grond van het rechtsvermoeden van art. 7:610b BW, is ook toewijsbaar met ingang van een tijdstip gelegen voor het verzoek). Jurisprudentie Arbeidsrecht, 2012(8), 1155-1169. [149]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JAR/2012/149 [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2012). Hof Amsterdam (rolnummer 200.065.076/01, LJN BU9564: arbeidsongeval uitzendkracht, aansprakelijkheid "doorlener" op zelfde voet als uitlener). Jurisprudentie Arbeidsrecht, 2012(2), 230-234. [33]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JAR/2012/33 [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2012). Hof Leeuwarden (zaaknummer 200.084.366/01, LJN BW0819, (werknemer/Persoonality Payrolling B.V.): ontslag payrollwerknemer nooit kennelijk onredelijk?). AR Updates Arbeidsrecht, 2012(08/04), [319]. http://www.ar-updates.nl/commentaar/AR_2012_0319 [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2012). Hof Leeuwarden (zaaknummer 200.097.400/01, LJN BX4506, (werkgever/werknemer): overgang van onderneming en de arbeidsongeschikte werknemer). AR Updates Arbeidsrecht, 2012(01/11), [759]. http://www.ar-updates.nl/commentaar/AR_2012_0759 [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2012). Intensieve bemoeienis moedermaatschappij met bedrijfsvoering groepsmaatschappij brengt verantwoordelijkheid mee jegens werknemers groepsmaatschappij. Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming, 1(1), 5-12. [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2012). Ktr. Leeuwarden (rolnummer 405382\CV EXPL 12-6973, LJN BY0861: payrolling, geen overgang naar payrollbedrijf zonder uitdrukkelijke instemming werknemer). Jurisprudentie Arbeidsrecht, 2012(16), 2164-2168. [284]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JAR/2012/284 [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2012). Ktr. Utrecht (rolnummer 809388 UC EXPL 12-6634 k, LJN BX8508: loon tijdens schorsing, all-inclusive loon in strijd met cao, pakketvergelijking). Jurisprudentie Arbeidsrecht, 2012(15), 2016-2022. [266]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JAR/2012/266 [details]

  2011

  • Nunes, E., & Zwemmer, J. P. H. (2011). Kroniek medezeggenschap 2010. In M. Holtzer, A. F. J. A. Leijten, & D. J. Oranje (Eds.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2010-2011 (pp. 57-82). (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut te Nijmegen; No. 110). Deventer: Kluwer. [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2011). HR (LJN BP3887: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen: deelname aan televisieprogramma ‘De Gouden Kooi’ leidt tot een privaatrechtelijke dienstbetrekking ondanks tussen partijen gesloten overeenkomst van opdracht). AR Updates Arbeidsrecht, 2011(19/04), [6]. http://www.ar-updates.nl/commentaar/2011-06.pdf [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2011). Het Albron-arrest: de contractuele werkgever versus de niet-contractuele werkgever en de mogelijke gevolgen voor andere uitzendvarianten. TRA, 3(1), 16-20. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00A3FCB5 [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2011). Hof Leeuwarden (rolnummer 200.048.396/01, LJN BR2346: loon oproepkracht bij arbeidsduur van minder dan 3 uur per rit, Art. 7:628a BW niet van toepassing bij duidelijk arbeidspatroon). Jurisprudentie Arbeidsrecht, 2011(12), 1447-1451. [227]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JAR/2011/227 [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2011). HvJ EU (EUR C-108/10: Scattolon/Ministerio dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca). AR Updates Arbeidsrecht, 2011(27/09), [14]. http://www.ar-updates.nl/commentaar/2011-14 [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2011). Ktr. Heerenveen (rolnummer 308527\CV EXPL 10-969, LJN BP5796: all-in loon met inbegrip vakantiedagen geldig, geen sprake van onrechtmatige communicatie). Jurisprudentie Arbeidsrecht, 2011(9), 1050-1059. [158]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JAR/2011/158 [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2011). Ktr. Leeuwarden (rolnummer 355407\CV EXPL 11-3512, LJN BU2509: verhouding inlener en uitzendkracht, Art. 7:611 BW niet rechtstreeks van toepassing, geen motivatieplicht beëindigen inzet uitzendkracht). Jurisprudentie Arbeidsrecht, 2011(17), 1970-1973. [304]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JAR/2011/304 [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2011). Ktr. Sneek (rolnummer 317900\CV EXPL 10-1062, LJN BP2742: opzegging na beëindiging inleenovereenkomst niet kennelijk onredelijk, beperkte herplaatsingsmogelijkheden inherent aan payrollbedrijf). Jurisprudentie Arbeidsrecht, 2011(5), 504-509. [81]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JAR/2011/81 [details]

  2010

  2009

  2008

  Media appearance

  2015

  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • DLA Piper N.V.
   Advocaat