For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Prof. mr. J.M. (Jaap) van Slooten

Labour law
Faculty of Law
Labour Law

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Room number: 6.18
Postal address
 • Postbus 15966
  1001 NL Amsterdam
 • Publications

  2016

  2015

  • van Slooten, J. (2015). Naschrift. Nederlands Juristenblad, 90(33), 2295. [1679]. [details]

  2014

  • van Slooten, J. M. (2014). Hoger beroep en cassatie. In L. G. Verburg, E. F. A. van Buitenen, C. J. Frikkee, M. V. Ulrici, & J. P. H. Zwemmer (Eds.), Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid (33 818): commentaar en aanbevelingen werkgroep ontslagrecht VvA (pp. 159-168). (Reeks Vereniging voor Arbeidsrecht; No. 41). Deventer: Kluwer. [details]

  2011

  • van Slooten, J. (2011). Is de rechtsverhouding met de gepensioneerde werknemer bevroren? Een verkenning. In W. Plessen, H. van Drongelen, & F. Hendrickx (Eds.), Sociaal recht: tussen behoud en vernieuwing: liber amicorum voor prof. dr. Antoine Jacobs (pp. 437-445). Zutphen: Paris. [details]
  • van Slooten, J. (2011). Sociaal plan en kennelijk onredelijk ontslag: zet Rutten/Breed Bulut/Troost opzij? In S. F. Sagel (Ed.), Vrienden door Duk en dun: opstellen aangeboden aan mr. R.A.A. Duk ter gelegenheid van zijn afscheid van De Brauw Blackstone Westbroek (pp. 183-190). Deventer: Kluwer. [details]
  • van Slooten, J. M. (2011). Arbitrage in ontslagzaken tegen bestuurders. TRA, 3(10), 15-18. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00B713A1 [details]
  • van Slooten, J. M. (2011). Loon in titel 7.10 BW: (alles) up (to) date (?). In J. M. van Slooten, M. S. Houwerzijl, G. J. J. Heerma van Voss, R. H. van het Kaar, L. G. Verburg, & B. P. ter Haar (Eds.), Beloning in beweging (pp. 11-21). Den Haag: SDU. [details]

  2010

  • Heerma van Voss, G., & van Slooten, J. (2010). Kroniek van het sociaal recht. Nederlands Juristenblad, 85(34), 2199-2204. [details]

  2015

  • van Slooten, J. M., Vegter, M. S. A., & Verhulp, E. (Eds.) (2015). Arbeidsovereenkomst: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsovereenkomstenrecht, voorzien van commentaar. - 3e druk. (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]

  2012

  • van der Heijden, P. F., van Slooten, J. M., & Verhulp, E. (Eds.) (2012). Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 7e dr. (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]

  2010

  • van Praag, D., & van Slooten, J. M. (2010). De fiscale werkkostenregeling: een arbeidsrechtelijke splijtzwam? ArbeidsRecht, 17(12), 3-7. [details]
  • van Slooten, J. M. (2010). Het wijzigingsbeding remixed. In A. R. Houweling, A. F. Bungener, F. B. J. Grapperhaus, J. M. van Slooten, & Y. Konijn (Eds.), Bedingen in het arbeidsrecht in beweging (pp. 59-68). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • van Slooten, J. M., & van Marwijk Kooy, A. G. (2010). Code en bestuurder: handen en voeten: het spanningsveld tussen de Corporate Governance Code en de rechtspositie van de bestuurder, voor en na het amendement Weekers/Van Vroonhoven. In M. Holtzer, A. F. J. A. Leijten, & D. J. Oranje (Eds.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation, 2009-2010 (pp. 221-238). (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut te Nijmegen; No. 104). Deventer: Kluwer. [details]
  • van der Heijden, P. F., van Slooten, J. M., & Verhulp, E. (Eds.) (2010). Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 6e dr. Deventer: Kluwer. [details]

  2009

  • van Slooten, J. (2009). De sanctionering van het discriminatoir niet-verlengen van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In M. S. Houwerzijl, & S. S. M. Peters (Eds.), Exit: onderneming, werknemer en het einde van de dienstbetrekking (pp. 475-484). (Serie onderneming en recht; No. 50). Deventer: Kluwer. [details]

  2022

  2021

  2019

  • van Slooten, J. (2019). De praktische betekenis van de OECD-Richtlijnen voor het medezeggenschapsrecht. Ondernemingsrecht, 2019(5), 280-283. [55]. [details]
  • van Slooten, J. (2019). PJ 2019/72. 72. Case note on: Hof Amsterdam, 23/04/19, 200.201.897/01, ECLI:NL:GHAMS:2019:1452 (Euronext Amsterdam tegen Vereniging Pensioengerechtigheden Euronext Amsterdam). Pensioen Jurisprudentie, 2019(6), 491-505. [details]
  • van Slooten, J. M., & Holscher, J. (2019). De werkerscoöperatie. Ondernemingsrecht, 2019(1), 34-40. [6]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D1280B&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]

  2018

  • Wiewel, J. P., & van Slooten, J. M. (2018). JAR 2018/189. 189. Case note on: Rb. Amsterdam, 23/07/18, ECLI:NL:RBAMS:2018:5183 Jurisprudentie Arbeidsrecht, 27(11), 1860-1869. [details]
  • van Slooten, J. (2018). Civielrechtelijke regulering. In J. H. Bennaars, J. M. van Slooten, E. Verhulp, & M. Westerveld (Eds.), De werknemerachtige in het sociaal recht: Een verkenning (pp. 39-50). Wolters Kluwer. [details]
  • van Slooten, J. (2018). De Wwz is zo slecht nog niet: [Bespreking van: F.J.L. Pennings, L.C.J. Sprengers (2018) De Wet werk en zekerheid]. TRA, 10(11), 35-36. [93]. [details]
  • van Slooten, J. (2018). Het arbeidsrecht moet op de schop. Ondernemingsrecht, 2018(6), 261-262. [43]. [details]
  • van Slooten, J. M. (2018). Burgerlijk Wetboek Boek 7. Titel 10, Afdeling 2: Loon. In J. M. van Slooten, M. S. A. Vegter, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar (10e ed., pp. 28-90). (Tekst & Commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. https://doi.org/http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00430483&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]

  2017

  • van Slooten, J. M. (2017). Ter Visie - Platformarbeid: nog een reden tot rethinking van het arbeidsrecht. Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming, 6(2), 51-52. [details]

  2016

  • van Slooten, J. (2016). Civielrechtelijke sancties op grond van de Wet aanpak schijnconstructies. In B. ter Weel, R. M. Beltzer, J. M. van Slooten, C. E. Dingemans, G. C. Boot, A. R. Houweling, & N. Jansen (Eds.), De flexibele arbeidsmarkt in beweging (pp. 37-47). Den Haag: SDU. [details]
  • van Slooten, J. (2016). Jaagt het beloningsbeleid buitenlanders weg? In G. van Solinge, M. van Olffen, M. P. Nieuwe Weme, & C. D. J. Bulten (Eds.), Nederland, het Delaware van Europa?: voordrachten en discussieverslag van het gelijknamige congres van het Van der Heijden Instituut op 20 en 21 november 2015 (pp. 121-132). (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut te Nijmegen; Vol. 135). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • van Slooten, J. M. (2016). Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding. In J. M. van Slooten, M. S. A. Vegter, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht : de tekst van titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar (9e ed., pp. 1339-1350). (Tekst & Commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • van Slooten, J. M. (2016). Besluit overgangsrecht transitievergoeding. In J. M. van Slooten, M. S. A. Vegter, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht : de tekst van titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar (9e ed., pp. 1379-1393). (Tekst & Commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • van Slooten, J. M. (2016). Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding. In J. M. van Slooten, M. S. A. Vegter, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht : de tekst van titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar (9e ed., pp. 1359-1377). (Tekst & Commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • van Slooten, J. M. (2016). Burgerlijk Wetboek Boek 7. Titel 10, Afdeling 2: Loon. In J. M. van Slooten, M. S. A. Vegter, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar (9e ed., pp. 27-90). (Tekst & Commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • van Slooten, J. M. (2016). Het beloningsbeleid van de Ondernemingskamer. In C. D. J. Bulten, A. F. J. A. Leijten, J. Fleming, & L. H. M. A. A. Hennekens (Eds.), Marius geannoteerd: opstellen aangeboden aan mr. M.W. Josephus Jitta (pp. 339-348). (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut te Nijmegen; Vol. 133). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • van Slooten, J. M. (2016). JAR 1992/10, Hoge Raad, 6 maart 1992 (Mungra/Van Meir). In M. Vegter (Ed.), 25 jaar «JAR»: jubileumuitgave : «JAR» 25 jaar, een hooggeleerde selectie met annotaties verfraaid (pp. 6-26). Den Haag: SDU. [details]
  • van Slooten, J. M. (2016). Regeling looncomponenten en arbeidsduur. In J. M. van Slooten, M. S. A. Vegter, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht : de tekst van titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar (9e ed., pp. 1351-1357). (Tekst & Commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]

  2015

  2014

  • van Slooten, J. M. (2014). Het loon als constituerend element van de arbeidsovereenkomst. In C. J. H. Hansen, & L. G. Verburg (Eds.), Onderneming en beloning (pp. 13-28). (Serie onderneming en recht; No. 82). Deventer: Kluwer. [details]
  • van Slooten, J. M. (2014). Procesregeling. In L. G. Verburg, E. F. A. van Buitenen, C. J. Frikkee, M. V. Ulrici, & J. P. H. Zwemmer (Eds.), Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid (33 818): commentaar en aanbevelingen werkgroep ontslagrecht VvA (pp. 169-180). (Vereniging voor Arbeidsrecht; No. 41). Deventer: Kluwer. [details]
  • van Slooten, J. M., Vegter, M. S. A., & Verhulp, E. (2014). Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 8e druk. (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]

  2013

  • Huijg, T., & van Slooten, J. M. (2013). De opzegging van de uitvoeringsovereenkomst. Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken, 2013(3), 7-15. [22]. [details]
  • van Slooten, J. M. (2013). De 'uitgewerkte rechtsverhouding': geen argument, maar soms een conclusie. ArbeidsRecht, 20(1), 26-31. [6]. [details]
  • van Slooten, J. M. (2013). Excessieve loonbestrijding: heiligt het doel de middelen? Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming, 2(2), 41-42. [details]
  • van Slooten, J. M. (2013). Het komende driekwartdwingende ontslagrecht. TRA, 5(10), 5-11. [76]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C3FE4D&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]
  • van Slooten, J. M. (2013). Hoe wordt de 'passende arbeid' die een zieke werknemer verricht de 'bedongen arbeid'? Pleidooi voor toepassing van de re-integratiejurisprudentie van de Hoge Raad. TRA, 5(2), 11-14. [14]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C05318&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]
  • van Slooten, J. M. (2013). Non-discriminatie als basiswaarde in het sociaal recht. In G. Heerma van Voss, & E. Verhulp (Eds.), De waarde(n) van het arbeidsrecht: liber amicorum voor prof. mr. Paul F. van der Heijden (pp. 51-62). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • van Slooten, J. M. (2013). [Bespreking van: E. Lutjens (2013) Pensioenwet: analyse en commentaar. - 4e, geheel herz. dr.]. Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken, 2013(5), 33-35. [details]

  2012

  • van Slooten, J. M. (2012). 'Uitgewerkte rechtsverhouding' als arbeids- en/of pensioenrechtelijk leerstuk. Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken, 2012(2), 21-28. [16]. [details]

  2011

  2010

  • Heerma van Voss, G., & van Slooten, J. (2010). Kroniek van het sociaal recht. Nederlands Juristenblad, 85(15), 944-953. [details]

  2009

  • Heerma van Voss, G., & van Slooten, J. (2009). Kroniek sociaal recht. Nederlands Juristenblad, 84(14), 874-880. [details]
  • Heerma van Voss, G., & van Slooten, J. (2009). Kroniek van het sociaal recht. Nederlands Juristenblad, 84(34), 2189-2197. [details]
  • van Slooten, J. (2009). Meer respect graag voor de vuilnismannen van het ontslagrecht. Nederlands Juristenblad, 84(4), 237-238. [details]
  • van Slooten, J. M., & Verhulp, E. (2009). Het Besluit deeltijd WW: ook na wederopenstelling nog niet perfect. TRA, 1(10), 16-19. [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • Stibbe
   Advocaat
  • raad van beroep
   bindend adviseur in geschillen in de arbeidsrelatie van personeel hofhouding
  • VNO-NCW-MKB Nederland
   voorzitter commissie arbeidsrecht
  • stichting rechtswinkel Amsterdam
   lid Raad van Advies