For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Prof. mr. J.M. (Jaap) van Slooten

Labour law
Faculty of Law
Labour Law

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Room number: 6.18
Postal address
 • Postbus 15966
  1001 NL Amsterdam
 • Publications

  2016

  2015

  • van Slooten, J. (2015). Naschrift. Nederlands Juristenblad, 90(33), 2295. Article 1679. [details]

  2014

  2011

  2010

  2015

  • van Slooten, J. M., Vegter, M. S. A., & Verhulp, E. (Eds.) (2015). Arbeidsovereenkomst: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsovereenkomstenrecht, voorzien van commentaar. - 3e druk. (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]

  2012

  • van der Heijden, P. F., van Slooten, J. M., & Verhulp, E. (Eds.) (2012). Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 7e dr. (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]

  2010

  • van Praag, D., & van Slooten, J. M. (2010). De fiscale werkkostenregeling: een arbeidsrechtelijke splijtzwam? ArbeidsRecht, 17(12), 3-7. http://www.kluwer.nl:80/deeplink/resolver.jsp?id=000A3E3B3 [details]
  • van Slooten, J. M. (2010). Het wijzigingsbeding remixed. In A. R. Houweling, A. F. Bungener, F. B. J. Grapperhaus, J. M. van Slooten, & Y. Konijn (Eds.), Bedingen in het arbeidsrecht in beweging (pp. 59-68). Sdu Uitgevers. [details]
  • van Slooten, J. M., & van Marwijk Kooy, A. G. (2010). Code en bestuurder: handen en voeten: het spanningsveld tussen de Corporate Governance Code en de rechtspositie van de bestuurder, voor en na het amendement Weekers/Van Vroonhoven. In M. Holtzer, A. F. J. A. Leijten, & D. J. Oranje (Eds.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation, 2009-2010 (pp. 221-238). (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut te Nijmegen; No. 104). Kluwer. [details]
  • van der Heijden, P. F., van Slooten, J. M., & Verhulp, E. (Eds.) (2010). Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 6e dr. Deventer: Kluwer. [details]

  2009

  • van Slooten, J. (2009). De sanctionering van het discriminatoir niet-verlengen van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In M. S. Houwerzijl, & S. S. M. Peters (Eds.), Exit: onderneming, werknemer en het einde van de dienstbetrekking (pp. 475-484). (Serie onderneming en recht; No. 50). Kluwer. http://www.stibbe.com/upload/48a75baa0122df4b0e4e0180c.pdf [details]

  2023

  • van Slooten, J. M. (2023). De relatie van de deelnemer met de uitvoeringsovereenkomst in nieuw perspectief. Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken, 2023(5), 1-11. Article 39.
  • van Slooten, J. M. (2023). Deze uitspraak gaat over de "ontzagging" van de (wettelijke regeling van de) arbeidsovereenkomst. De Hoge Raad introduceert een gezichtspuntencatalogus om een overeenkomst als arbeidsovereenkomst aan te merken. De betekenis van de vrijheid om te komen werken en de vrijheid om zich te laten vervangen wordt gerelativeerd. Ondernemingsrecht, 2023(50), 1-7.
  • van Slooten, J. M. (2023). Het recht op tegenstaking. Ondernemingsrecht, 2023(56), 1-3.
  • van Slooten, J. M. (2023). Nieuw 'zzp-plan' van minister Van Gennip past niet goed in onze rechtstraditie. Ondernemingsrecht, 2023(63), 1-3.

  2022

  • van Slooten, J. M. (2022). Arbeidsrecht in het post-neoliberale tijdperk. Ondernemingsrecht, 2022(30), 1-3.
  • van Slooten, J. M. (2022). Het niet opnieuw sluiten van een uitvoeringsovereenkomst met de gewezen deelnemers en gepensioneerden met borging van hun indexatieperspectief levert geen schending van artikel 7:611 BW, 58 Pw of 23 Pw door de werkgever op. Pensioen Jurisprudentie, 2022(104), 1-63.
  • van Slooten, J. M. (2022). Is de OR de laatste jaren slechter af bij de OK? Ondernemingsrecht, 2022(97), 1-4. Article 2022/97.
  • van Slooten, J. M. (2022). Is de werkgever een vergoeding verschuldigd wegens het opzeggen van de uitvoeringsovereenkomst met het ondernemingspensioenfonds? Hoge Raad laat arrest van het hof met bevestigende beantwoording in stand. Pensioen Jurisprudentie, 2023(16), 1-46.
  • van Slooten, J. M., Vegter, M. S. A., & Verhulp, E. (Eds.) (2022). Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. (12e ed.) (Tekst & commentaar). Wolters Kluwer. https://new.navigator.nl/document/id15f53a8fc88d48148a91b32db1fe7b02?ctx=WKNL_CSL_561 [details]

  2021

  • Tjong Tjin Tai, E., & van Slooten, J. (2021). Platformarbeid en privaatrecht. In M. S. Houwerzijl, S. H. M. Montebovi, & N. Zekić (Eds.), Platformisering, algoritmisering en sociale bescherming: Sociaalrechtelijke uitdagingen in tijden van digitale transformatie (pp. 109-133). (Monografieën Sociaal Recht; No. 78). Wolters Kluwer. https://www.instituutgak.nl/onderzoek/kennisbank/platformisering-algoritmisering-en-sociale-bescherming/ [details]
  • van Slooten, J. M. (2021). Platformondernemingen en medezeggenschap. Ondernemingsrecht, 2022(12), 1-13.
  • van Slooten, J. M., & Wuisman, I. (2021). Verscheidenheid in de opkomende regulering van de platformeconomie. Ondernemingsrecht, 2022(8), 1-3.

  2020

  • van Slooten, J. M. (2020). Arbeidsrecht na corona. Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context, 2020(3), 1-4.
  • van Slooten, J. M. (2020). De NOW 1.0: een loonsubsidieregeling met enkele strategische aspecten. Ondernemingsrecht, 2020(64), 1-7.
  • van Slooten, J. M. (2020). Rapport commissie Borstlap daagt het ondernemingsrecht uit. Ondernemingsrecht, 2020(29), 1-3.

  2019

  2018

  2017

  2016

  • van Slooten, J. (2016). Civielrechtelijke sancties op grond van de Wet aanpak schijnconstructies. In B. ter Weel, R. M. Beltzer, J. M. van Slooten, C. E. Dingemans, G. C. Boot, A. R. Houweling, & N. Jansen (Eds.), De flexibele arbeidsmarkt in beweging (pp. 37-47). SDU. https://www.ru.nl/publish/pages/822881/deel_13.pdf [details]
  • van Slooten, J. (2016). Jaagt het beloningsbeleid buitenlanders weg? In G. van Solinge, M. van Olffen, M. P. Nieuwe Weme, & C. D. J. Bulten (Eds.), Nederland, het Delaware van Europa?: voordrachten en discussieverslag van het gelijknamige congres van het Van der Heijden Instituut op 20 en 21 november 2015 (pp. 121-132). (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut te Nijmegen; Vol. 135). Wolters Kluwer. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00CC79EC&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]
  • van Slooten, J. M. (2016). Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding. In J. M. van Slooten, M. S. A. Vegter, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht : de tekst van titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar (9e ed., pp. 1339-1350). (Tekst & Commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • van Slooten, J. M. (2016). Besluit overgangsrecht transitievergoeding. In J. M. van Slooten, M. S. A. Vegter, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht : de tekst van titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar (9e ed., pp. 1379-1393). (Tekst & Commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • van Slooten, J. M. (2016). Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding. In J. M. van Slooten, M. S. A. Vegter, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht : de tekst van titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar (9e ed., pp. 1359-1377). (Tekst & Commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • van Slooten, J. M. (2016). Burgerlijk Wetboek Boek 7. Titel 10, Afdeling 2: Loon. In J. M. van Slooten, M. S. A. Vegter, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar (9e ed., pp. 27-90). (Tekst & Commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • van Slooten, J. M. (2016). Het beloningsbeleid van de Ondernemingskamer. In C. D. J. Bulten, A. F. J. A. Leijten, J. Fleming, & L. H. M. A. A. Hennekens (Eds.), Marius geannoteerd: opstellen aangeboden aan mr. M.W. Josephus Jitta (pp. 339-348). (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut te Nijmegen; Vol. 133). Wolters Kluwer. [details]
  • van Slooten, J. M. (2016). JAR 1992/10, Hoge Raad, 6 maart 1992 (Mungra/Van Meir). In M. Vegter (Ed.), 25 jaar «JAR»: jubileumuitgave : «JAR» 25 jaar, een hooggeleerde selectie met annotaties verfraaid (pp. 6-26). SDU. [details]
  • van Slooten, J. M. (2016). Regeling looncomponenten en arbeidsduur. In J. M. van Slooten, M. S. A. Vegter, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht : de tekst van titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar (9e ed., pp. 1351-1357). (Tekst & Commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]

  2015

  2014

  • van Slooten, J. M. (2014). Het loon als constituerend element van de arbeidsovereenkomst. In C. J. H. Hansen, & L. G. Verburg (Eds.), Onderneming en beloning (pp. 13-28). (Serie onderneming en recht; No. 82). Kluwer. [details]
  • van Slooten, J. M. (2014). Procesregeling. In L. G. Verburg, E. F. A. van Buitenen, C. J. Frikkee, M. V. Ulrici, & J. P. H. Zwemmer (Eds.), Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid (33 818): commentaar en aanbevelingen werkgroep ontslagrecht VvA (pp. 169-180). (Vereniging voor Arbeidsrecht; No. 41). Kluwer. http://www.vaan-arbeidsrecht.nl/images/Commentaar%20en%20aanbevelingen%20Wetsvoorstel%20werk%20en%20zekerheid%20DEF.pdf [details]
  • van Slooten, J. M., Vegter, M. S. A., & Verhulp, E. (2014). Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 8e druk. (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]

  2013

  2012

  2011

  2010

  2009

  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • Stibbe
   Advocaat
  • raad van beroep
   bindend adviseur in geschillen in de arbeidsrelatie van personeel hofhouding
  • VNO-NCW-MKB Nederland
   voorzitter commissie arbeidsrecht
  • stichting rechtswinkel Amsterdam
   lid Raad van Advies