For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Mr. N.M.Q. (Niels) van der Neut

Faculty of Law
Labour Law

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Room number: A6.11
Postal address
 • Postbus 15966
  1001 NL Amsterdam
Contact details
 • Profiel

  Achtergrond
  Niels van der Neut behaalde in 2016 de masters Arbeidsrecht en Privaatrechtelijke rechtspraktijk aan de Universiteit van Amsterdam. In 2017 heeft Niels zich als promovendus verbonden aan de Universiteit van Amsterdam bij de leerstoelgroep Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. In zijn proefschrift onderzoekt hij het individuele beschermingsniveau van de zelfstandige. Bezien wordt wat het verbintenissenrecht momenteel biedt qua bescherming, hoe individuele beschermingsnormen van de zelfstandige kunnen worden gevonden door middel van een vergelijking met andere categorieën natuurlijke personen die in het Burgerlijk Wetboek worden beschermd, waaronder de werknemer, handelsagent, huurder en consument, en hoe deze bescherming wordt vormgegeven of kan worden vormgegeven.  

  Naast het schrijven van zijn proefschrift publiceert Niels regelmatig in verscheidene (juridische) tijdschriften en kranten, schrijft hij artikelsgewijs commentaar op het gebied van driehoeksrelaties, begeleidt hij studenten bij het schrijven van hun scriptie, doceert hij meerdere arbeidsrechtelijke vakken in zowel de bachelor als master en is hij maker van de podcast Juridisch Geneuzel.

  Onderzoeksinteresses
  - Arbeidsrecht
  - Insolventierecht
  - Ondernemingsrecht
  - Verbintenissenrecht

 • Publicaties

  2022

  • E.F. Grosheide & N.M.Q. van der Neut, 'Over uitleg en kwalificatie: het relatief gewicht van de contractstekst', TAC 2022/2.
  • N.M.Q. van der Neut, 'Herziening kinderopvangstelsel vergroot ongelijkheid', FD 23 februari 2022.


  2021

  • N.M.Q. van der Neut, 'Kwalificeren op volle toeren: enkele opmerkingen in het licht van de Uber-uitspraak', ArbeidsRecht 2021/48.
  • E.F. Grosheide & N.M.Q. van der Neut, 'Over uitleg en kwalificatie: zo hebben we het nooit bedoeld', TAC 2021/3.
  • N.M.Q. van der Neut, noot bij hof Amsterdam 16 februari 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:392 (Deliveroo), JAR 2021/62.


  2020

  • N.M.Q. van der Neut, 'Het valt wel mee hoe slecht Uberchauffeurs in Amsterdam verdienen?', Parool 30 september 2020.


  2019

  • N. Jansen, N.M.Q. van der Neut & I. Zaal, 'Reactie op Internetconsultatie: Wet overgang van onderneming bij faillissement', 30 augustus 2019.


  2018

  • N.M.Q. van der Neut, ‘De doorstartpraktijk na Smallsteps: door het ‘oog’ van de naald?’, ArbeidsRecht 2018/40.


  2017

  • N.M.Q. van der Neut, ‘Pre-pack is overgang van onderneming: hoe nu verder?’ TRA 2017/88.
  • N.M.Q. van der Neut & R.D. Poelstra, ‘Huidige arbeidsrecht weet geen raad met de nieuwe platformeconomie’, FD 18 september 2017.


  2016

  • N.M.Q. van der Neut, ‘Cameratoezicht op de werkvloer: hoelang mag het begluren van werknemers op de Caribische eilanden nog voortduren?’, CJB 2016/2.
 • Nevenwerkzaamheden

  Uitgeverij Scripta Manum

  • Hoofdredacteur


  Wolters Kluwer

  • Auteur artikelsgewijs commentaar art. 7:690-691 BW en de Waadi


  Podcast Juridisch Geneuzel

  • Podcastmaker
 • Publications

  2018

  • van der Neut, N. M. Q. (2018). De doorstartpraktijk na Smallsteps: door het 'oog' van de naald? ArbeidsRecht, 2018(10), 17-21. [40]. [details]

  2017

  • van der Neut, N. M. Q. (2017). Pre-pack is overgang van onderneming: hoe nu verder? TRA, 9(11), 14-18. [88]. [details]

  2016

  2022

  2021

  2017

  • van der Neut, N., & Poelstra, R. (2017). Huidige arbeidsrecht weet geen raad met de nieuwe platformeconomie. Het Financieele Dagblad, Opinie & Dialoog 11. [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • Kluwer
   Auteur artikelsgewijs commentaar
  • Juridisch Geneuzel
   Podcastmaker
  • Uitgeverij Scripta Manum
   Hoofdredacteur
  • Diversen
   Cursussen en lezingen