Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Onderzoek

De missie van AIAS-HSI

AIAS-HSI

AIAS-HSI is het enige interdisciplinaire instituut in Nederland op het terrein van arbeid. Het instituut herbergt in hoofdzaak juristen en sociologen, maar ook onderzoekers van enkele andere disciplines, zoals de economie en de geografie. Dat biedt unieke kansen voor monodisciplinair en interdisciplinair onderzoek. Het is de ambitie van AIAS-HSI ruimte te bieden aan talentvolle onderzoekers op het terrein van arbeid in de ruime zin van het woord, van elke discipline.

Het onderzoek van AIAS-HSI richt zich steeds op de veranderingen die zich voordoen op het terrein van arbeid, vanuit een juridisch en een interdisciplinair perspectief, zowel in Nederland als internationaal. Door tal van ontwikkelingen – globalisering, Europeanisering, migratie, technologische ontwikkelingen (zoals digitalisering), flexibilisering, individualisering, etc. – veranderen de arbeidsmarkt en de organisatie van arbeid in onze samenleving. Dit roept de vraag op of het geordende arbeidsbestel en de bijbehorende arbeidsrechtelijke vormgeving die voornamelijk in de 20e eeuw tot stand zijn gekomen, in de 21e eeuw nog voldoen en gecontinueerd kunnen worden. Op welke wijze dienen de instituties rond arbeid en het (arbeids)recht te worden aangepast aan de veranderde omstandigheden? Welke beginselen zijn leidend bij een antwoord op deze vraag? Dat is de rode draad in het onderzoek van AIAS-HSI.