Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
AIAS-HSI is een interdisciplinair academisch instituut voor arbeidsstudies van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. AIAS-HSI doet onafhankelijk en innovatief wetenschappelijk onderzoek met een duidelijke maatschappelijke betekenis en een sterke internationale (vergelijkende) oriëntatie.

Als interdisciplinair onderzoeksinstituut bestaat de staf van AIAS-HSI uit onderzoekers met verschillende wetenschappelijke achtergrond, waaronder rechten, sociologie, economie en politieke wetenschappen. Het onderzoek van AIAS-HSI kan monodisciplinair, multidisciplinair en interdisciplinair zijn, met een nadruk op de laatste twee benaderingen. Alle onderzoekers van AIAS-HSI hebben een inherente belangstelling voor andere wetenschappelijke disciplines dan de eigen discipline, en nemen deel aan en werken samen in multidisciplinaire en interdisciplinaire onderzoeksprojecten.

De internationale (vergelijkende) oriëntatie van AIAS-HSI betekent dat het meeste onderzoek wordt gedaan in een internationale context. De internationale oriëntatie kan de vorm aannemen van (een bijdrage aan) een internationale vergelijkende studie maar kan ook betrekking hebben op een kenmerkende Nederlandse case study in een internationaal kader en/of gepubliceerd in een internationaal tijdschrift. De internationale oriëntatie brengt mee dat de staf van AIAS-HSI ook bestaat uit buitenlandse (gast)onderzoekers en dat de voertaal van het instituut, naast Nederlands, ook Engels is.

Onafhankelijk en innovatief wetenschappelijk onderzoek betekent dat de onderwerpen van het AIAS-HSI-onderzoeksprogramma primair gekozen zijn op basis van wetenschappelijke criteria en op hun maatschappelijke betekenis en potentiële maatschappelijke belang. AIAS-HSI richt zich in het bijzonder op actuele en urgente maatschappelijke vraagstukken.

In het onderzoek van AIAS-HSI worden uiteenlopende onderzoeksmethoden toegepast, waaronder kwalitatief onderzoek, gebaseerd op interviews, case studies en document-analyses, en kwantitatief onderzoek, zoals regressie analyses van grote datasets, als ook experimenten. Veel studies hanteren meerdere onderzoeksmethodes. AIAS-HSI verzamelt en onderhoudt ook een aantal belangrijke datasets.

AIAS-HSI heeft een lange track record van nationale en internationale (vergelijkende) studies van hoge kwaliteit. Vele daarvan zijn gefinancierd door nationale en internationale (wetenschappelijke) fondsen of uitgevoerd in opdracht van regeringen en sociale partners, waaronder vakverenigingen en werkgeversorganisaties. De staf van AIAS-HSI heeft, door de jaren heen, zeer vele onderzoeksrapporten en talloze artikelen in peer reviewed tijdschriften gepubliceerd, alsmede de redactie gevoerd over vele wetenschappelijke en op een breder publiek gerichte boeken, en aan dergelijke publicaties inhoudelijk bijgedragen.

Drie fundamentele componenten karakteriseren het onderzoek van AIAS-HSI, in de zin dat al het onderzoek expliciet betrekking heeft op ten minste één en bij voorkeur twee of alle drie van deze onderzoekscomponenten. Deze componenten zijn de actoren, de regulering van arbeid, en de rol van (werk-gerelateerde) waarden.