Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
De PALA is dé leergang op het gebied van het arbeidsrecht. Verkrijg specialistische kennis waarmee je in de praktijk direct aan de slag kunt. De PALA najaarseditie 2024 vindt plaats in Amsterdam.

Deadline voor inschrijvingen: 15 juli 2024!

Startdata

Data PALA voorjaarseditie 2024 zijn:

  1. Donderdag 12 en 13 september 2024
  2. Donderdag 26 en 27 september2024
  3. Donderdag 10 en 11 oktober 2024
  4. Donderdag 31 oktober en 1 november 2024
  5. Donderdag 14 en 15 november 2024
  6. Donderdag 12 december 2024 - tentamen (online)
  7. Woensdag 8 januari 2025 - Slotdiner

Indien met goed gevolg afgerond, zijn aan de Pala 60 PO-punten verbonden.

De PALA is geheel vernieuwd en gemoderniseerd. De leergang bestaat uit alleen fysieke bijeenkomsten op locatie. 

De Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA) is voor de arbeidsrechtjurist uit de praktijk dé leergang om zich te wapenen op het gebied van het arbeidsrecht. Het met goed gevolg volgen van de PALA is ook een van de voorwaarden om toegelaten te worden tot de VAAN.

Nieuwe opzet

De nieuwe opzet gaat uit van 10 hele collegedagen waarin de 20 modules (2 per collegedag) diepgaand worden behandeld. Daarbij wordt met name de juridische praktijk in de vorm van aansprekende casussen besproken en bediscussieerd. Tijdens deze bijeenkomsten is veel ruimte voor interactie en vragenstellen.

De deelnemers bereiden zich thuis steeds grondig voor met:

  • aanvullende literatuur,
  • oefenvragen en
  • discussie.

Inhoud kort

De vernieuwde PALA bestaat uit 20 inhoudelijke modules. Na een inleiding in het algemene arbeidsrecht, wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan het CAO recht en het medezeggenschapsrecht. Na deze doorloop volgt het ontslagrecht en de ontslagvergoedingen. Na de overgang van onderneming, rechten en plichten komen ten slotte de bijzondere onderwerpen als het arbeidsrecht en faillissement aan bod.

Vanzelfsprekend staan we stil bij de recente wijzigingen als de WAB en WCT, maar ook de NOW en visies op het arbeidsrecht zoals onder meer geformuleerd in de cie. Borstlap. 

De resultaten 

Na het volgen van de PALA ben je expert op het terrein van het arbeidsrecht en beschik je over actuele, specialistische juridische kennis waarmee je als jurist in de praktijk direct aan de slag kunt. 

Accreditatie

Aan de Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA) zijn 60 punten verbonden in het kader van de Verordening op de advocatuur.

VAAN Lidmaatschap

Een belangrijke voorwaarde voor het VAAN-lidmaatschap is een met goed gevolg afgeronde Specialisatieopleiding Arbeidsrecht, zoals de Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA).

Boek
Meerwaarde

"Tijdens de PALA worden - door absolute topdocenten - de meest actuele vraagstukken op het terrein van het arbeidsrecht op het hoogst mogelijke niveau besproken, geanalyseerd en met de groep deelnemers opgelost."

Inschrijving

Datums De PALA VJ 2024 start op donderdag 12 septmeber 2024 in Amsterdam.
Deadline Inschrijven kan tot en met 15 juli 2024
Prijs Prijs NJ 2024 is € 7.250,- (alleen digitaal cursusmateriaal, btw niet van toepassing)
Locatie De Burcht, Amsterdam
Certificaat Je ontvangt - na het met goed gevolg afleggen van het tentamen - een getuigschrift van AIAS-HSI / Universiteit van Amsterdam
Aantal Maximaal 30 deelnemers

Aangezien het curatorium van de PALA over de uiteindelijke toelating van aankomende deelnemers beslist, kun je je  niet meteen definitief inschrijven voor de leergang

Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en doorgestuurd naar het curatorium. 
Na goedkeuring door het curatorium ontvang je een bevestiging van jouw definitieve deelname.

LET OP: Wanneer je je  optioneel hebt ingeschreven, ontvang je van ons per mail een Excel-document t.b.v. je relevante arbeidsrechtelijke ervaring. Op basis van dit ingevulde document zal het curatorium beslissen of je definitief toegelaten kan worden tot de leergang. 

Voor vragen neem contact op met:

E-mail: pao-arbeidsrecht@uva.nl

Telefoon: 020 - 525 3400