Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
 • Donderdag 12-09-24

  10:00-13:15 uur, prof. mr. E. Verhulp: Arbeidsverhoudingen: kwalificatie, vraag, rechtsvermoedens en grondslagen van het arbeidsrecht

  14:15-17:30 uur, mr. E. Visser / dr. mr. E.L.H. van der Vos: Arbeid en loon

 • Vrijdag 13-09-24

  10:00-13:15 uur, mr. dr. J.P.H. Zwemmer: Flexibele arbeidsverhoudingen: uitzenden, payrolling en contracting 

  14:15-17:30 uur, mr. L.B. de Graaf: Bijzondere bedingen (concurrentie-, boete- en proeftijdbeding) en eenzijdige wijziging

 • Donderdag 26-09-24

  10:00-13:15 uur, mr.dr. P.S. Fluit: De zieke werknemer: loondoorbetaling bij ziekte, re-integratieperikelen, ziektewet en WIA

  14:15-17:30 uur, mr. R. van Arkel: Gelijke behandeling: gelijke gevallen, onderscheid, objectieve rechtvaardiging, AWGB, WGBL, WGBH/CZ, WGBm/v 

 • Vrijdag 27-09-24

  10:00-13:15 uur, mr. C. Jakimowicz: Privacy

  14:15-17:30 uur, mr. dr. J. van der Pijl: Arbeidsrecht en faillissement: rechtspositie werknemers bij insolventie, pre-pack 

 • Donderdag 10-10-24

  10:00-13:15 uur, prof. mr. E. Verhulp: CAO-recht I: grondslagen en systematiek van de wet op de CAO, de wet op de algemeen verbindend verklaring, nawerking en gebondenheid 

  14:15-17:30 uur, mr. drs. M.H.D. Vergouwen: CAO-recht II: nawerking en handhaving van (algemeen verbindend verklaarde) CAO's

 • Vrijdag 11-10-24

  10:00-13:15 uur, mr. M. Govaert: Pensioen

  14:15-17:30 uur, mr. dr. J.H. Even: Overgang van ondernemingen: overgang van rechten en plichten, behoud en identiteit, overgang van ondernemingen en CAO's

 • Donderdag 31-10-24

  10:00-13:15 uur, mr. D. van Gerven: Bepaalde tijd contract, opzegging (inclusief opzegverboden en inclusief het ‘duidelijk en ondubbelzinnig’ vereiste bij opzegging door de werknemer) en de gronden a t/m i.

  14:15-17:30 uur, prof.mr. G.C. Boot: Einde arbeidsovereenkomst en WW:  opzegging met instemming, beëindigingsovereenkomst, recht op WW, fictieve opzegtermijn en verwijtbare werkeloosheid

 • Vrijdag 01-11-24

  10:00-13:15 uur, mr. W.J.J. Wetzels: Ontslag op staande voet, hoger beroep, voorwaardelijke ontbinding, arbeids(ontslag)procesrecht: getuigenverhoor, 96-rechtsvordering, samenloop van procedures, splitsing en procesreglement 

  14:15-17:30 uur, prof. mr. dr. A.R. Houweling: Ontslagvergoedingen: transitievergoeding en billijke vergoeding. Slapende dienstverbanden

 • Donderdag 14-11-24

  10:00-13:15 uur, mr. S. van Waegeningh: Publiek Arbeidsrecht: ambtenarenrecht

  14:15-17:30 uur, mr. dr. J.H. Bennaars: Statutair directeur: benoeming en ontslag bestuurder, duale rechtsbetrekking, bijzondere aspecten bestuur

 • Vrijdag 15-11-24

  10:00-13:15 uur, mr. I. Hofstee: Medezeggenschapsrecht: WOR, Adviesrecht, Instemmingsrecht

  14:15-17:30 uur, prof. dr. M.S. Houwerzijl: Europees arbeidsrecht: doorwerking EU-recht

 • Donderdag 12-12-24

  10:00-15:00 uur, tentamen

 • Woensdag 01-08-2025

  Slotdiner

Let op: De volgorde en docenten kunnen door omstandigheden nog wijzigen.

Doelgroep

Je wordt tot de leergang toegelaten wanneer je, na het behalen van een master/doctoraal Nederlands Recht, beschikt over ten minste 3 jaar praktijkervaring, waarvan minimaal 40 procent relevante arbeidsrechtelijke ervaring. Op het aanmeldingsformulier dien je je relevante werkervaring te vermelden, waarna het curatorium beslist over de definitieve toelating. Bij aanvang van de PALA wordt een behoorlijke kennis van het arbeidsrecht bekend verondersteld. Die kennis bevindt zich op het niveau van onder meer het boek Arbeidsrechtelijke themata.

Studiebelasting

De totale studiebelasting hangt af van je (voor)kennis, ervaring en het aantal uren zelfstudie. Gemiddeld besteedt een cursist 5 uur per module, dat is dus 20 x 5 in totaal 100 uur zelfstudie. Dit is exclusief de inleidende videos en bijeenkomsten zelf (60 uur).

Tentamen

Aan het eind van de leergang leg je, uitsluitend via laptop of tablet, een schriftelijk tentamen af dat 3 uur in beslag neemt en een goede afspiegeling is van de gedoceerde materie.

Let op:

 • Zonder grondige voorbereiding van de afzonderlijke onderwijsdagen is het tentamen praktisch niet haalbaar.
 • Alle online onderdelen moeten zijn doorlopen en van de 10 fysieke onderwijsdagen mag slechts een dagdeel (3 uur) worden gemist, alvorens toelating tot het tentamen plaatsvindt.
 • Bij de beantwoording van de vragen mag je gebruikmaken van al het onderwijsmateriaal. Tevens mogen digitale bronnen geraadpleegd worden, middels iPad of laptop.
 • Er is geen herkansingsmogelijkheid, behoudens in uitzonderlijke gevallen ter beoordeling van het curatorium.
 • Voor beoordeling worden alle tentamens via universitaire richtlijnen gecontroleerd op plagiaat.