Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

AOM (Expertisegroep Arbeid, Onderneming & Medezeggenschap)

AIAS-HSI

De Expertisegroep Arbeid, Onderneming & Medezeggenschap (AOM) is sinds september 2011 aan AIAS-HSI verbonden.

Doel

Het doel van AOM is het verrichten van onderzoek, doceren en adviseren op het terrein waar het arbeidsrecht, het ondernemingsrecht en het medezeggenschapsrecht elkaar treffen.

Aanleiding

De specifieke dynamiek die de praktijk van de top van het (inter)nationale bedrijfsleven kenmerkt, werkt als katalysator voor nieuwe, complexe juridische vraagstukken die om een door academisch denken gevormd gezichtspunt vragen. Een eendimensionale benadering van deze vraagstukken lijkt hierbij niet langer te volstaan: arbeidsrecht en ondernemingsrecht, maar ook het insolventierecht en het financiële recht grijpen zozeer in elkaar, dat een pluriforme benadering noodzakelijk is.

Bijeenkomsten

De bijeenkomsten van AOM vinden in principe iedere tweede vrijdag van de maand plaats.

Inschrijven en kosten

Geïnteresseerden wordt een uitnodiging voor een AOM-bijeenkomst gestuurd met de mogelijkheid om zich aan te melden voor deelname. Indien u nog niet op de mailinglijst staat en graag een uitnodiging wilt ontvangen voor toekomstige AOM-bijeenkomsten, kunt u contact opnemen met pao-arbeidsrecht@uva.nl.

  • Deelname per bijeenkomst: € 150,-

De revenuen worden volledig aangewend voor de financiering van onderzoek (door aio's en postdocs) op het terrein van arbeid, onderneming en medezeggenschap.