Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Welke rol speelt territorialiteit bij de financiering van film in de EU? Bernt Hugenholtz, Joost Poort, Gijs van Til en Peter Lindhout presenteerden hun studie Film Financing and the Digital Single Market: its Future, the Role of Territoriality and New Models of Financing in de CULT-commissie van het Europees Parlement.

In de studie onderzoekt het Instituut voor Informatierecht (IViR) de rol die territorialiteit speelt bij de financiering van films in de EU. Ook worden recente ontwikkelingen vanuit de markt en maatschappij in relatie tot Europese films onderzocht en wordt het brede scala aan steunmaatregelen voor Europese films in kaart gebracht. 

Het auteursrecht stelt producenten in staat de distributie van films in bioscopen en op televisie, maar ook online, per lidstaat te licentiëren. Hierdoor komt het vaak voor dat films die in de producerende lidstaat via allerlei kanalen beschikbaar zijn, dat in andere lidstaten niet zijn. Dit komt voort uit de praktijk om films voor een belangrijk deel te financieren met ‘pre-sale’ contracten die een distributeur exclusieve rechten geven voor een bepaalde periode, distributiekanaal en land. Vanuit de optiek van filmfinanciering is dit een beproefde strategie, maar deze praktijk staat op gespannen voet met de interne-marktgedachte.

De onderzoekers stellen dat exclusiviteit op basis van taalversies een juridisch robuuster alternatief financieringsmodel is, dat in de praktijk vergelijkbare financiële garanties kan bieden, terwijl de films wel in de gehele EU toegankelijk blijven. Maar als vastgehouden wordt aan territorialiteit, bevelen ze aan dit te doen op basis van een tijdelijke ‘block exemption’ vanuit de Europese Commissie, die per film zou moeten gelden voor twee of drie jaar na de release, waarna licenties voor de hele EU gelden.

De studie en een uitgebreidere samenvatting zijn te vinden op: http://bit.ly/2FsLTjP.