Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Het NWO-onderzoeksproject Judges in Utopia heeft een nieuwe website. Naast informatie over onderzoek, publicaties en geplande evenementen is er ook een blog over actuele ontwikkelingen.

Het onderzoeksproject ‘Judges in Utopia’ heeft een nieuwe website. Op de site is naast informatie over het onderzoek, publicaties en geplande evenementen ook een blog te vinden waarop recente uitspraken, congressen en gebeurtenissen worden gesignaleerd. De website is ontwikkeld door student-assistent Fien de Ruiter.

Over het project

‘Judges in Utopia. Judicial law-making in European private law’ is een vijfjarig onderzoeksproject (2014-2019), dat wordt gefinancierd door NWO Vidi. Het onderzoek richt zich op de rol van rechters in de ontwikkeling van het privaatrecht in de Europese Unie. Daarbij wordt met name gekeken naar de interactie tussen nationale civiele rechters en het Hof van Justitie van de Europese Unie. In dit kader is er speciale aandacht voor de invloed van fundamentele rechten op rechtsvorming door de rechter.

Over de naam van het project

De naam van het project benadrukt de focus op de invloed van fundamentele rechten in het Europees privaatrecht. Deze is geïnspireerd door een observatie van Jürgen Habermas, wiens werk het theoretisch kader van het onderzoek deels onderbouwt: ‘Human rights constitute a realistic utopia insofar as they no longer paint deceptive images of a social utopia that guarantees collective happiness but anchor the ideal of a just society in the institutions of constitutional states themselves.’ ‘Judges in Utopia’ bekijkt de positie van nationale civiele gerechten als deel van dit institutionele kader. Het utopisch denken past bij de wisselwerking tussen praktijk en theorie die het onderzoek bepaalt.

Deelstudies

Het project bestaat uit een aantal deelstudies. Anna van Duin houdt zich bezig met de impact van het recht op een effectieve remedie voor de rechter in consumentenzaken. Laura Burgers buigt zich over klimaatveranderingszaken. Betül Kas bestudeert verschillende concepties van ‘social justice’ in het Europees privaatrecht. Chantal Mak onderzoekt de bijdrage van nationale civiele rechters aan de ontwikkeling van de Europese rechtsorde (Chantal Mak).