Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

dhr. dr. R.H. (Robbert) van het Kaar

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Arbeidsrecht

Bezoekadres
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Kamernummer: 305
Postadres
 • Postbus 15966
  1001 NL Amsterdam
 • Profiel

  Aanwezig op

  Maandag, woensdag, donderdag, vrijdag

  Achtergrondinformatie

  Robbert van het Kaar (1957) studeerde in 1988 af als algemeen econoom aan de UvA. Vervolgens verrichtte hij juridisch promotie-onderzoek. In 1993 promoveerde hij op het onderwerp Medezeggenschap bij fusie en ontvlechting. Sinds 1995 is hij senior onderzoeker bij het Hugo Sinzheimer Instituut aan de Universiteit van Amsterdam.
  Van het Kaar is coördinator van de Nederlandse inbreng in de European Industrial Relations Observatory (EIRO) en lid van het SEEurope-netwerk. Hij is plaatsvervangend lid van de Geschillencommissie fusiegedragsregels en commissaris bij de Nederlandse Radiateurenfabriek BV en bij Staples Nederland.

  EIRO

  SEEurope

  Lopend onderzoek

  Van het Kaar verricht momenteel onderzoek naar:
  * vennootschappelijke medezeggenschap in de EU

  * het functioneren van ondernemingsraden

  * effecten van corporate governance op arbeidsverhoudingen

  .  

  Onderzoeksinteresses

  Van het Kaar verricht onderzoek op zeer uiteenlopende terreinen. De belangrijkste daarvan zijn:
  · medezeggenschapsrecht en het functioneren van medezeggenschap, zowel ondernemingsrechtelijk (ondernemingsraden en Europese ondernemingsraden) als vennootschappelijk (commissarissen) ,medezeggenschap in en buiten Nederland;
  · minimumloon; beloningsvraagstukken, waaronder variabele beloning
  · collectieve pensioenen
  · ontwikkelingen in CAO's en algemeen verbindend verklaring
  · ondernemings- en vennootschapsrecht, in het bijzonder corporate governance in relatie tot arbeidsverhoudingen
  · insolventie(recht) enwerknemers

  Onderwijs

  Van het Kaar is lid van het ondernemingsrechtelijke onderdeel van de voortgezette educatie-afdeling van het NIvRA en coördinator en docent ondernemings- en vennootschapsrechtrecht bij de postdoctorale controllersopleiding aan de Universiteit van Amsterdam. Hij verzorgt incidenteel colleges in opleidingen van de juridische mastersopleiding aan de Universiteit van Amsterdam en van het Amsterdamse Instituut voor Arbeidsstudies (AIAS) en doceert aan het Eggens Instituut voor postacademisch juridische onderwijs aan de UvA. Zijn colleges hebben als onderwerp vennootschaps- en ondernemingsrechtrecht, collectief arbeidsrecht en arbeidsverhoudingen.

  Overige activiteiten

  Van het Kaar is hoofdredacteur van de losbladige uitgave Ondernemingsraad en lid van de redacties van Rechtspersonen (onderdelen WOR, WEOR, Fusiegedragsregels en WRW), Arbeidsovereenkomst (onderdelen Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en Wet op de loonvorming), Tekst en Commentaar Arbeidsrecht en Wet en Rechtspraak Arbeidsrecht, en deelredacteur medezeggenschap van TRA en vast medewerker van Rechtspraak voor Medezeggenschap en OR-Informatie. Van laatstgenoemde uitgave is hij ook voorzitter van de adviesgroep. Sinds 2007 is hij auteur van Inzicht in de ondernemingsraad.
  Sinds 5 september 2001 is hij plaatsvervangend lid van de Geschillencommissie Fusiegedragsregels. Met enige regelmaat verzorgt hij inleidingen en/of treedt hij op als dagvoorzitter op bijeenkomsten over medezeggenschap en arbeidsverhoudingen. Van het Kaar is fellow van het Amsterdamse Instituut voor Arbeidsstudies (AIAS). Hij verricht op incidente basis advieswerk op het terrein van medezeggenschap (onder meer bij Rabo International, NS, Achmea, KPN, ministerie van justitie en de landelijke politieorganisatie), in de meeste gevallen op gezamenlijk verzoek van de werkgever en de medezeggenschap. 

  Publicaties

  Onderstaand een selectie van publicaties. Daarnaast schrijft Van het Kaar regelmatig in TRA, Rechtspraak voor Medezeggenschap en OR-Informatie. Voor de tientallen EIRO-publicaties en voor de bijdragen aan de SEEurope-website wordt verwezen naar onderstaande websites. Daarnaast zij verwezen naar de losbladige uitgaven Ondernemingsraad, Arbeidsovereenkomst en Rechtspersonen.

  R.H. van het Kaar, Employee Board-Level Representation in the EU: a Contested Subject, European Company Law Colum 6, Issue 2, p. 55-61.

  R.H. van het Kaar, Medezeggenschap en internationale holdings, Ondernemingsrecht 2009-3, 33, p. 131-137. *

  R.H. van het Kaar en I. Zaal, Employee Participation, in: D.F.M.M. Zamen, C.A. Schwarz, M.L. Lennarts, H.-J. de Kluiver and A.F.M. Dorresteijn (eds.), The European Private Company (SPE), Antwerp -Oxford - Portland: Intersentia, p. 159-174.

  R.H. van het Kaar, Wet rol werknemers, Rechtspersonen (losbladig), 192 p.

  Evert Smit/Robbert van het Kaar, Die Zukunft der Mitbestimmung in den Niederlanden - Vier Szenarios, WSI Mitteilungen 2/2009, p. 94-101.

  R.H. van het Kaar (2008), Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, in: J.R. Popma (red.), Het recht op veilige, gezonde en waardige arbeid. Arbeidsbescherming tussen publiek recht en privaatrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel: Gelling Publishing, p. 185-197.

  A.F.M. Dorresteijn en R.H. van het Kaar (2008), De juridische organisatie van de onderneming, Deventer: Kluwer, 240 p.

  R.H. van het Kaar (2008), Employment contracts and pensions, in: R. Knegt (ed.), The Employment Contract as an Exclusionary Device. An analysis on the Basis of 25 Years of Developments in The Netherlands, Antwerp-Oxford-Portland: Intersentia, p. 159-184.

  R.H. van het Kaar, de Nederlandse medezeggenschap in een Europees perspectief, in: SER-advies Evenwichtig Ondernemingsbestuur, 08-1A (Externe consultaties en (onderzoeks)rapportages, 19 p.  

  R.H. van het Kaar, The right of inquiry ( enquêterecht) in the Netherlands - a feature for trade unions for adjusting management decisions from outside a company?, Transfer 1/08, p. 132-136.

  R.H. van het Kaar, Verzoek bonden om onderzoek naar beleid PCM gehonoreerd, SR 2008-4, p. 131-133.

  R.H van het Kaar, Employment in the Netherlands 2007, London ; IDS, 245 p.

  R.H. van het Kaar, Stork: stakeholdersmodel at stake, SR 2007-5, p. 177-180.

  R.H. van het Kaar en E. Smit (red.), Vier scenario's voor de toekomst van de medezeggenschap, Delft: Eburon, 209 p.

  M. Schaapman en R.H. van het Kaar, Social partners and social security systems, http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2005/10/study/index.html

  R.H. van het Kaar, Medezeggenschap en internationalisering, Arbeid Integraal 2007/1, p. 113-120.

    R.H. van het Kaar, Eurofocus: Arbeid in flexibele tijden, TvA 2006-22, 3, p. 291-295.

    F.W.H. Vink en R.H. van het Kaar, Inzicht in de ondernemingsraad , Den Haag: Sdu 2006, 340 p.

    R.H. van het Kaar, Europese ondernemingsraden, TvA 2006-1, p. 22-25.

  R.H. van het Kaar, Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Tekst en Commentaar Arbeidsrecht , Deventer: Kluwer 2006, p. 619-646

  R.H. van het Kaar, De Nederlandse medezeggenschap in een Europees perspectief. SMA Vol.  60 (2005), p. 239-245

  R.H. van het Kaar, De medezeggenschap in 2004. In: G. van Solinge, M. Holtzer, A.F.J.A. Leijten, Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2004-2005 (2005). Kluwer, Deventer, p. 31-46.

  R.H. van het Kaar, Kroniek medezeggenschap 2004, Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht Vol. 20 (2005), p. 202-212.

  R.H. van het Kaar, Company Law and workers'interests, Transfer Vol. 11, p. 179-188.

  R.H. van het Kaar, Kroniek Medezeggenschap 2003, Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht Vol. 19 (2004), p. 49-60.

  R.H. van het Kaar, De ondergang van RWSW/TAAK, Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, Vol.19 (2004), p. 200-204.

  R.H. van het Kaar, M.Grünell, Occupational pensions and industrial relations, http://www.eiro.eurofound.eu.int/2004/04/study/tn0404101s.html, Eirobserver 5'04, p. i-viii

  R.H. van het Kaar, Insolventie en arbeid, Tijdschrift voor Insolventierecht 2004/5, p. 216-223.

  R.H. van het Kaar, Kroniek Medezeggenschap 2002, Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, Vol 18 (2003), p. 77-85.

  M. Grünell, R.H.van het Kaar, Migration and industrialrelations, Industrial relations developments in Europe 2002, Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 2003, p. 61-88;  http://www.eiro.eurofound.eu.int/2003/03/study/TN0303105S.html

  R.H. van het Kaar, De Europese vennootschap en de medezeggenschap, Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, Vol. 18 (2003), p. 181-188

  A.F.M. Dorresteijn, R.H. van het Kaar, De juridische organisatie van de onderneming (2003).  Kluwer/FED, Deventer.

  R.H. van het Kaar, Participatie via de ondernemingsraad: de grens bereikt?, Tijdschrift voor Arbeid en Participatie, 2003-1/2, p. 99-112.

  R.H. van het Kaar, Enkele beschouwingen over medezeggenschap, naar aanleiding van het kabinetsstandpunt en de SER-adviesaanvrage over de WOR,  Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht Vol. 18 (2003), p. 329-332.

  R.H. van het Kaar, Medezeggenschapskroniek 2001, Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht Vol. 17 (2002), p. 71-78.

  A.F.M. Dorresteijn, R.H. van het Kaar, WOR-rechtspraak 2000-2001. In: G. van Solinge, M. Holtzer, Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2001-2002 (2002). Kluwer, Deventer, p. 51-64.  

  R.H. van het Kaar, annotatie bij HR 1maart 2002, JOR 2002/80, p. 667-669.

  R.H. van het Kaar, 30 jaar Fusiegedragsregels: 'Rots in de branding' of 'Stilstand is achteruitgang'?, Sociaal Maandblad Arbeid Vol. 57 (2002), p. 388-398.

  R.H. van het Kaar, Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. In: P.F.van der Heijden, J.M. van Slooten, E. Verhulp, Teksten Commentaar Arbeidsrecht (2002) Kluwer, Deventer, p. 493-520.

  R.H. van het Kaar, Annotatie bij Hof 's-Hertogenbosch 31 juli 2002, JOR 2002-7, p. 1425-1426.

  A.E. Bos, R.H. van het Kaar (eindred.), S. Klosse, H. van Lieshout, F.H. Tros, A.C.M.J. Wilthagen, Decentralisatie en de waarborgfunctie van het arbeidsrecht (2002). Sdu,'s-Gravenhage.

  R.H. van het Kaar, Het SER-adviesinzake de structuurregeling: winstvoor (groot)aandeelhouders, verlies voor de werknemers, Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht Vol. 16 (2001), p. 80-85.

  R.H. van het Kaar, Het SER-advies over de structuurregeling: de ondernemingsraad heeft recht op zijn njet', Ondernemingsrecht 2001-8, pp. 228-232.

  R.H. van het Kaar, M. Grünell, Variablepay in Europe, Eirobserver 3'01, pp. i-viii.

  R.M. Beltzer, R.H. van het Kaar, Werknemersparticipatie in drievoud (2001). Sdu, 's-Gravenhage.

  A.F.M. Dorresteijn, R.H. van het Kaar, De juridische organisatie van de onderneming (2001).  Kluwer/FED, Deventer.

  R.H. van het Kaar, M. Grünell, Industrial relations in the information and communications technology sector, Eirobserver 5'01, p. i-viii.

  B. Hessel, H. Luijendijk, R.H. van het Kaar, A.C.J.M. Wilthagen, Contract compliance: Potentials and Limits of a Strategy to enhance Labour Market Participation. In: B. Hessel, J.J. Schippers, J.J. Siegers , The interaction between Labour Markets and Commodity Markets. Economic and Legal Analyses (2000). Amsterdam, Cheltenham, p. 17-53.

  R.H. van het Kaar, De volwassen ondernemingsraad, Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht Vol. 15 (2000), p. 4-10.

  R. Alessie, H. Bloemen, R.H. van het Kaar, R. Knegt, Nieuwe financieringsvormen van de WW (2000). Elsevier/SZW, 's-Gravenhage.

  B. Hessel, H. Luijendijk, R.H. van het Kaar, H.A.M. van Lieshout, A.C.J.M. Wilthagen, Onder sociale voorwaarden. Toepassing van contract compliance door gemeentelijke en provinciale overheid (2000). Ministerie van Sociale Zaken enWerkgelegenheid, 's-Gravenhage.

  R.H van het Kaar, J.C Looise, Devolwassen OR (1999). Samsom, Alphen aan den Rijn.

  P.F. van er Heijden, R.H. van het Kaar, A.C.J.M Wilthagen (red.), Naar een nieuwe rechtsorde van de arbeid?, 's-Gravenhage: Sdu 1999.

  R.H. van het Kaar, rechtsorde van de arbeid en corporate governance. In:P.F.van erHeijden, R.H. van het Kaar, A.C.J.M Wilthagen , Naar een nieuwe rechtsorde vande arbeid? (1999). Sdu, 's-Gravenhage, p. 57-80.

  R.H. van het Kaar, Corporate governance: implicaties voor werknemers en hun vertegenwoordigers, Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht Vol.13 (1998), p. 317-322.

  R.H. van het Kaar, Pensioenen en pensioenfondsen in beweging, Nederlands Tijdschrift voor SociaalRecht Vol. 13 (1998), p. 247-248.

  R.H. van het Kaar, Overdracht van ondernemingen: medezeggenschap. In H. Pasman, G.M.F. Snijders, W.J.M. van Andel, Overnemen, een hele onderneming (1998). Kluwer, Deventer, p. 45-64.

  R.H. van het Kaar, de Wet op de ondernemingsraden anno 1998 (1998).  Kluwer, Deventer.

  R.H. van het Kaar, R. Knegt, M. van Velzen, De rechtspositie van OR-leden en de effectiviteit van de SER-aanbevelingen ter zake (1998). SZW/VUGA, 's-Gravenhage.

  R.H. van het Kaar, De volwassen ondernemingsraad - volwaardig overleg maar niet meer invloed, in: M. van der Meer, J.P. van den Toren, Wat bindt de onderneming?, Amsterdam: de Burcht/Stichting beheer IISG 1997, p. 71-84.

  R.H. van het Kaar (red.), 25 jaar Ondernemingskamer, 's-Gravenhage: Sdu 1996.

  R.H. van het Kaar, R. Knegt, Doorstart na faillissement: de positie van werknemers, Nederlands Juristenblad Vol. 71 (1996), p. 1622-1627.

  R.H. van het Kaar, De werknemer en zijn vertegenwoordigers in het vennootschapsrecht,  Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, Vol. 11 (1996), p. 252-259.

  R.H. van het Kaar, Ondernemingsraad en vertrouwenscommissaris. Structuurregeling en medezeggenschap, 's-Gravenhage: Sdu 1995

  R.H.van het  Kaar, CAO en algemeenverbindend verklaring, in: R. Knegt (red.), Instituties van de arbeidsmarkt. Een retrospectieve studie. OSA/Sdu 1995, p. 11-51.

  R.H. van het Kaar, Werkzaamheid van de WOR bij detachering, Nederlands Tijdschrift voor
  Sociaal Recht Vol 10 (1995), p. 77-81.

  R.H. van het Kaar, Medezeggenschap bijFusieen Ontvlechting (diss.), Deventer: Kluwer 1993

  A.F.M. Dorresteijn, R.H.vanhet Kaar, De dertiende richtlijn, Deventer: Gouda Quint 1993

 • Home English

  Background Information

    Dr. Robbert H. van het Kaar (1957) studied Sociology and received his Degree in Economics in 1998 from the University of Amsterdam. In 1993 he published his dissertation in the field of Law and Industrial Relations. As of 1994 he has been affiliated to several interdisciplinary research groups on Labour Law, Industrial Relations and Company Law, both at the Faculty of Law and the Faculty of Economics and Econometrics of the University of Amsterdam. Currently he is working as a Senior Researcher at the Hugo Sinzheimer Institute for Socio-legal research on Labour and Social Security.

  Since 1997 he is the Dutch correspondent for the European Observatory for Industrial Relations (EIRO) and since 2003 a member of SEEurope, a research network on employee participation at company level.

  EIRO

  SEEurope

  Current Research

    the role of social partners in social security systems in 18 EU-countries (commissioned by EIRO); the role of members of the supervisory board proposed by works councils in Dutch companies (commisioned by the Hans Boeckler Foundation); occupational pensions and their relation to the individual employment contract the implementation of the SE statute and directive in Dutch law.

  Research Interests

    co-determination law and the functioning of works councils and workers directors, both in and outside the Netherlands; minimum wages; pay-systems and developments, variable pay; industrial disputes and strike law; occupational pensions; collective bargaining and extension of collective agreements; company law and corporate governance and their relation to industrial relations insolvency (law) and employees

  Teaching

  Van het Kaar is a member of the permanent education staff of the Dutch Institute of Chartered Accountants (NiVRA-VERA) and coordinates and teaches Dutch and European Company Law at the postgraduate training for controllers at the Universitt of Amsterdam. He also teaches in the Master programme of the Faculty of Law of this university and at the Eggens Instituut for postgraduate courses of this faculty. His teaching covers Dutch and International Company Law, Collective Labour Law and Industrial Relations.

  Other Activities

  Van het Kaar is a member of the editorial board of several loose-leaf publications and journals in the field of labour law. He is a member of the supervisory board of the Nederlandse Radiateuren Fabriek (Mill), a subsidiary of the US-based Proliance Inc. He is a substitute member of the Commission for Disputes concerning Mergers and Acquisitions (Geschillencommissie Fusiegedragsregels) and fellow of the Amsterdam Institute for Labour Studies (AIAS).

 • Publicaties

  2010

  • van het Kaar, R. (2010). National reports. The Netherlands. In F. Dorssemont, & T. Blanke (Eds.), The recast of the European Works Council Directive (pp. 193-198). (Social Europe series; No. 22). Antwerp [etc.]: Intersentia. [details]
  • van het Kaar, R. H. (2010). Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). In F. J. L. Pennings, & J. G. F. M. Hoffmans (Eds.), Arbeidsrecht (pp. 239-257). (Wet en rechtspraak). Deventer: Kluwer. [details]
  • van het Kaar, R. H. (2010). Wet op de loonvorming (Wet LV). In F. J. L. Pennings, & J. G. F. M. Hoffmans (Eds.), Arbeidsrecht (pp. 233-238). (Wet en rechtspraak). Deventer: Kluwer. [details]

  2019

  • Tros, F. H., Smit, E., van Houten-Pilkes, S., & van het Kaar, R. H. (2019). Experimenteren in medezeggenschap: Evaluatie van vernieuwingsprojecten in medezeggenschap.

  2014

  • van het Kaar, R. (2014). Netherlands: Role of social dialogue in industrial policies. (EurWORK). Dublin: Eurofound. [details]

  2009

  • van het Kaar, R. H. (2009). Artikelsgewijs commentaar bij de Wet rol werknemers Europese rechtspersonen. In J. B. Huizink (Ed.), Rechtspersonen (losbladig) (Groene serie). Deventer: Kluwer.
  • van het Kaar, R. H. (2009). Employee board-level representation in the EU: a contested subject. European Company Law, 6(2), 55-61. [details]
  • van het Kaar, R. H. (2009). Medezeggenschap en internationale holdings. Ondernemingsrecht, 11(3), 131-137. [details]
  • van het Kaar, R. H., & Zaal, I. (2009). Employee participation. In D. F. M. M. Zaman, C. A. Schwarz, M. L. Lennarts, H-J. de Kluiver, & A. F. M. Dorresteijn (Eds.), The European private company (SPE): a critical analysis of the EU draft statute (pp. 159-174). (Ius commune Europaeum; No. 78). Antwerp [etc.]: Intersentia. [details]
  • van het Kaar, R. H., (2009). Case note: Hof Amsterdam (OK) (Besluit kennelijk onredelijk, geen voorzieningen), No. 38, Feb 02, 2009. (TRA; Vol. 2009, No. 4). [details]

  2008

  • Dorresteijn, A. F. M., & van het Kaar, R. H. (2008). De juridische organisatie van de onderneming. (Fiscale studieserie; No. 21). Deventer: Kluwer. [details]
  • van het Kaar, R. (2008). Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. In J. R. Popma (Ed.), Het recht op veilige, gezonde en waardige arbeid: arbeidsbescherming tussen publiek recht en privaatrecht (pp. 185-197). Nieuwerkerk aan den IJssel: Gelling Publishing [etc.]. [details]
  • van het Kaar, R. H. (2008). Employment contracts and pensions. In R. Knegt (Ed.), The employment contract as an exclusionary device: an analysis on the basis of 25 years of developments in the Netherlands (pp. 159-184). (Social Europe series; No. 16). Antwerpen: Intersentia. [details]
  • van het Kaar, R. H. (2008). Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag: artikelsgewijs commentaar. In G. J. Heerma van Voss (Ed.), Arbeidsovereenkomst (losbladig) Deventer: Kluwer.
  • van het Kaar, R. H. (2008). Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag: artikelsgewijs commentaar. In G. J. Heerma van Voss (Ed.), Arbeidsovereenkomst (losbladig) Deventer: Kluwer.
  • van het Kaar, R. H. (2008). Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag: wet van 27 november 1968, Stb. 1968, 657, houdende regelen inzake een minimumloon en een minimumvakantiebijslag, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 november 2007, Stb. 2007, 551. In P. F. Heijden, J. M. van Slooten, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 5e dr. (pp. 669-706). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]
  • van het Kaar, R. H. (2008). Wet op de ondernemingsraden. In J. B. Huizink (Ed.), Rechtspersonen (losbladig) (Groene serie). Deventer: Kluwer.

  2013

  • Vink, F. W. H., & van het Kaar, R. H. (2013). Inzicht in de ondernemingsraad: een toelichting bij de Wet op de ondernemingsraden. - 25e dr. (Inzicht). Den Haag: SDU. [details]
  • van het Kaar, R. (2013). Changes to works councils law affect training budget. EIROnline: European industrial relations observatory on-line, 2013, NL1310019I. [details]
  • van het Kaar, R. (2013). Major changes afoot for biggest union federation. EIROnline: European industrial relations observatory on-line, 2013, NL1306019I. [details]
  • van het Kaar, R. (2013). SEs in the Netherlands. In J. Cremers, M. Stollt, & S. Vitols (Eds.), A decade of experience with the European Company (pp. 147-163). Brussels: ETUI. [details]
  • van het Kaar, R. (2013). Social partners debate collective agreement system. EIROnline: European industrial relations observatory on-line, 2013, NL1310029I. [details]
  • van het Kaar, R. H. (2013). Final questionnaire [Social partners involvement in the reforms of pension systems - The Netherlands]. (EurWORK). Dublin: Eurofound. [details]
  • van het Kaar, R. H. (2013). The Netherlands: ERM Comparative Analytical Report on 'Public policy and support for restructuring in SMEs'. EMCC. [details]
  • van het Kaar, R. H. (2013). The Netherlands: annual update on pay 2012 - questionnaire. EIROnline: European industrial relations observatory on-line, 2013, NL1303029Q. [NL1303029Q]. [details]
  • van het Kaar, R. H. (2013). The Netherlands: industrial relations profile. EIROnline: European industrial relations observatory on-line, 2013. [details]
  • van het Kaar, R. H. (2013). Wet op de ondernemingsraden. In J. B. Huizink (Ed.), Rechtspersonen (losbladig) Deventer: Kluwer.
  • van het Kaar, R. H., (2013). Case note: Geschillencommissie Fusiegedragsregels (Fusiegedragsregels bij fusie binnen één concern niet van toepassing), Jul 15, 2013. (Rechtspraak voor Medezeggenschap; Vol. 2013, No. 10). [details]
  • van het Kaar, R. H., (2013). Case note: HR (12/00490: Aanpassing indexatieregeling voor gepensioneerden geoorloofd), No. ECLI:NL:HR:2013:CA0566, Sep 06, 2013. (Rechtspraak voor Medezeggenschap; Vol. 2013, No. 11). [details]
  • van het Kaar, R. H., (2013). Case note: Hof Amsterdam (OK) (200.113.225/01 OK: Primaat politiek niet van toepassing; besluit adviesplichtig), No. ECLI:NL:GHAMS:2012:BY5619, Oct 31, 2012. (Rechtspraak voor Medezeggenschap; Vol. 2013, No. 1). [details]
  • van het Kaar, R. H., (2013). Case note: Hof Amsterdam (OK) (200.114.757/01 OK: Verzoek cliëntenraad om onderzoek en maatregelen bij zorginstelling afgewezen), No. ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ9692, Apr 19, 2013. (Rechtspraak voor Medezeggenschap; Vol. 2013, No. 5). [details]
  • van het Kaar, R. H., (2013). Case note: Hof Amsterdam (OK) (200.118.735/01: Besluit tot wijziging vennootschapsstructuur niet adviesplichtig), No. ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ4578, Feb 20, 2013. (Rechtspraak voor Medezeggenschap; Vol. 2013, No. 6/7). [details]
  • van het Kaar, R. H., (2013). Case note: Hof Amsterdam (OK) (zaaknr. 200.113.225/01 OK, LJN BY5619: primaat van de politiek niet van toepassing), No. 28, Oct 31, 2012. (TRA; Vol. 2013, No. 3). [details]
  • van het Kaar, R. H., (2013). Case note: Hof Amsterdam (OK) (zaaknr. 200.118.735/01 OK, LJN BZ4578: adviesrecht over wijziging vennootschappelijke structuur binnen concern), No. 61, Feb 20, 2013. (TRA; Vol. 2013, No. 6/7). [details]
  • van het Kaar, R. H., (2013). Case note: Hof Amsterdam (OK) (zaaknr. 200.125.814/01 OK, ECLI:NL:GHAMS:2013:2336: dochtervennootschap maakt ten onrechte niet zelfstandig een afweging tussen het concernbelang en het belang van de eigen vennootschap), No. 95, Jul 09, 2013. (TRA; Vol. 5, No. 11). [details]
  • van het Kaar, R. H., (2013). Case note: HvJ EU (C-635/11: Europees Hof tikt Nederlandse wetgever op de vingers), Jun 20, 2013. (Rechtspraak voor Medezeggenschap; Vol. 2013, No. 8/9). [details]
  • van het Kaar, R. H., (2013). Case note: Rb Amsterdam (KK 13-335: Personeelsvertegenwoordiging (in oprichting) ten onrechte gepasseerd), No. ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ4291, Mar 11, 2013. (Rechtspraak voor Medezeggenschap; Vol. 2013, No. 4). [details]
  • van het Kaar, R. H., (2013). Case note: Rb Leeuwarden (390058 \ CV EXPL 12-1894: Verhoging pensioenpremie voor werknemers door rechter teruggedraaid), No. ECLI:NL:RBNNE:2013:BZ1430, Feb 13, 2013. (Rechtspraak voor Medezeggenschap; Vol. 2013, No. 3). [details]
  • van het Kaar, R. H., (2013). Case note: Rb Limburg (2403887 \ CV EXPL 13-10055: Ten onrechte geen instemming gevraagd over wijziging tijd-voor-tijd-regeling), Oct 31, 2013. (Rechtspraak voor Medezeggenschap; Vol. 2013, No. 12). [details]
  • van het Kaar, R. H., (2013). Case note: Rb Utrecht (837343 UE VERZ 12-1429 LH 4059: Ontbinding arbeidsovereenkomst niet verworpen vanwege ontbreken or), No. ECLI:NL:RBUTR:2012:BY3947, Nov 20, 2012. (Rechtspraak voor Medezeggenschap; Vol. 2013, No. 2). [details]
  • van het Kaar, R., & Tros, F. (2013). The Netherlands: the role of governments and social partners in keeping older workers in the labour market. EIROnline: European industrial relations observatory on-line, 2013, NL1210019Q. [details]

  2011

  • Knegt, R., de Groot, J. A., van het Kaar, R. H., Mulder, G. J., Popma, J. R., Schaapman, M. H., & Verhulp, E. (2011). 'Het nieuwe werken' en de arbeidsrechtelijke regelgeving. Amsterdam: Hugo Sinzheimer Instituut, Universiteit van Amsterdam. [details]
  • Vink, F. W. H., & van het Kaar, R. H. (2011). Inzicht in de ondernemingsraad: een toelichting bij de Wet op de ondernemingsraden. - 22e dr. (Inzicht). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]

  2010

  • Vink, F. W. H., & van het Kaar, R. H. (2010). Inzicht in de ondernemingsraad: een toelichting bij de Wet op de ondernemingsraden. - 21e dr. (Inzicht). Den Haag: SDU. [details]
  • van het Kaar, R. (2010). Employment in the Netherlands 2010. (International employment guides). London: Incomes Data Services. [details]
  • van het Kaar, R. (2010). Corporate governance: are there any debates on changing the rules and provisions of the national corporate governance code(s)? The Netherlands. In N. Kluge, & S. Vitols (Eds.), The crisis: catalyst for stronger worker participation in corporate governance? Compilation of the country reports provided by the experts of the SEEEUROPE network: conference reader, 24 and 25 November 2010 (pp. 49). Brussels: European Trade Union Institute. [details]
  • van het Kaar, R. (2010). Disclosure of company information: is there a debate in your country on more thoroughgoing disclosure, in particular in relation to environmental, social and governance issues (ESG)? The Netherlands. In N. Kluge, & S. Vitols (Eds.), The crisis: catalyst for stronger worker participation in corporate governance? Compilation of the country reports provided by the experts of the SEEEUROPE network: conference reader, 24 and 25 November 2010 (pp. 83). Brussels: European Trade Union Institute. [details]
  • van het Kaar, R. (2010). Kredietcrisis biedt kans aan strategische medezeggenschap. In M. van der Meer, & E. Smit (Eds.), Medezeggenschap en organisatieontwikkeling: vier scenario's in de praktijk (pp. 48-55). Assen: Van Gorcum. [details]
  • van het Kaar, R. (2010). Management remuneration: is there a debate in your country on the level of management pay and whether it played a role in the crisis (for example, through stock options)? The Netherlands. In N. Kluge, & S. Vitols (Eds.), The crisis: catalyst for stronger worker participation in corporate governance? Compilation of the country reports provided by the experts of the SEEEUROPE network: conference reader, 24 and 25 November 2010 (pp. 68). Brussels: European Trade Union Institute. [details]
  • van het Kaar, R. (2010). Worker participation and the position/activities of trade unions: is there a debate on worker participation in company boardrooms? The Netherlands. In N. Kluge, & S. Vitols (Eds.), The crisis: catalyst for stronger worker participation in corporate governance? Compilation of the country reports provided by the experts of the SEEEUROPE network: conference reader, 24 and 25 November 2010 (pp. 19-20). Brussels: European Trade Union Institute. [details]
  • van het Kaar, R. H. (2010). Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Arbeidsovereenkomst (losbladig), S254.
  • van het Kaar, R. H. (2010). Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. In P. F. van der Heijden, J. M. van Slooten, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 6e dr. (pp. 715-748). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]
  • van het Kaar, R. H., (2010). Case note: HvJ EU (Voortbestaan medezeggenschap bij overgang onderneming: zaaknr. C-151/0953), No. 92, Jul 29, 2010. (TRA; Vol. 2010, No. 11). [details]
  • van het Kaar, R. H., (2010). Case note: Landgericht Düsseldorf (Oprichting van een werknemersloze Europese vennootschap: zaaknr. 1-3Wx248/08), No. 30, Mar 30, 2009. (TRA; Vol. 2010, No. 3). [details]

  2009

  • Smit, E., & van het Kaar, R. (2009). Die Zukunft der Mitbestimmung in den Niederlanden: vier Szenarios. WSI-Mitteilungen, 62(2), 94-101. [details]
  • van het Kaar, R. (2009). Pension fund reserves hard hit by economic crisis. EIROnline: European industrial relations observatory on-line, 2009(05). [details]
  • van het Kaar, R. (2009). The Netherlands: Greening the European economy: responses and initiatives by member states and social partners. EIROnline: European industrial relations observatory on-line, 18-09-2009. [details]
  • van het Kaar, R. (2009). The Netherlands: Multinational companies and collective bargaining. EIROnline: European industrial relations observatory on-line, 02-07-2009. [details]
  • van het Kaar, R. (2009). The Netherlands: Wage formation. EIROnline: European industrial relations observatory on-line, 31-03-2009. [details]
  • van het Kaar, R. (2009). The Netherlands: wage flexibility and collective bargaining. EIROnline: European industrial relations observatory on-line. [details]
  • van het Kaar, R. (2009). The impact of the information and consultation directive on industrial relations: The Netherlands. EIROnline: European industrial relations observatory on-line, 09-03-2009. [details]
  • van het Kaar, R. H. (2009). SER-besluit Fusiegedragsregels 2000. In J. B. Huizink (Ed.), Rechtspersonen (losbladig) (Groene serie). Deventer: Kluwer. [details]
  • van het Kaar, R. H. (2009). Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. In G. Heerma van Voss (Ed.), Arbeidsovereenkomst (losbladig) Deventer: Kluwer.
  • van het Kaar, R. H. (2009). Wet op de Europese ondernemingsraden. In J. B. Huizink (Ed.), Rechtspersonen (losbladig) (Groene serie). Deventer: Kluwer.
  • van het Kaar, R. H., (2009). Case note: Hof Amsterdam (OK) (Ondernemingsraad voert enquêteprocedure), No. 7, Aug 05, 2008. (TRA; Vol. 2009, No. 1). [details]
  • van het Kaar, R. H., (2009). Case note: Hof Leeuwarden (WOR en kosten van de deskundige), No. 101, Aug 25, 2009. (TRA; Vol. 2009, No. 12). [details]
  • van het Kaar, R., & Smit, E. (2009). Vakbeweging en ondernemingsraad: vier scenario’s. In J. Heijink (Ed.), Ondernemingsraad en vakbeweging (pp. 115-129). Alphen aan den Rijn: Kluwer. [details]

  2008

  • Vink, F. W. H., & van het Kaar, R. H. (2008). Inzicht in de ondernemingsraad: een toelichting bij de Wet op de ondernemingsraden. - 20e dr. (Inzicht). Dan Haag: SDU. [details]
  • van het Kaar, R. (2008). Court inquiry into equity fund practices in publishing group. EIROnline: European industrial relations observatory on-line, NL0802029I. [details]
  • van het Kaar, R. (2008). Industrial relations in the public sector - Netherlands. EIROnline: European industrial relations observatory on-line. [details]
  • van het Kaar, R. (2008). Netherlands: Representativeness of the European social partner organisations - Sea and coastal water transport. EIROnline: European industrial relations observatory on-line. [details]
  • van het Kaar, R. (2008). Telework in the Netherlands. EIROnline: European industrial relations observatory on-line. [details]
  • van het Kaar, R. (2008). The Netherlands. In R. Rodríguez Contreras (Ed.), Employee representatives in an enlarged Europe. - Vol. 2 (pp. 72-87). Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. [details]
  • van het Kaar, R. (2008). The right of inquiry (enquêterecht) in the Netherlands: a feature for trade unions for adjusting management decisions from outside a company? Transfer, 14(1), 132-136. https://doi.org/10.1177/102425890801400112 [details]
  • van het Kaar, R. (Author), & Grünell, M. (Author). (2008). Representativeness of the European social partner organisations: Railways sector - Netherlands. Web publication/site, Eurofound. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/national-contributions/netherlands/representativeness-of-the-european-social-partner-organisations-railways-sector-netherlands [details]
  • van het Kaar, R. (Author), & Grünell, M. (Author). (2008). Social partners divided on issue of employee rights in listed companies. Web publication/site, Eurofound. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/social-partners-divided-on-issue-of-employee-rights-in-listed-companies [details]
  • van het Kaar, R. H. (2008). Artikelsgewijs commentaar, De Wet op de ondernemingsraden van 28 januari 1971, Stb. 1971, 54, zoals laatstelijk gewijzigd bij wet van 30 november 2006, Stb. 2006, 232. In R. H. van het Kaar (Ed.), Ondernemingsraad (losbladig) Deventer: Kluwer.
  • van het Kaar, R. H. (2008). Medezeggenschap en joint venture verhoudingen: De Hoge Raad. Sociaal Recht, 23(9), 258-260. [details]
  • van het Kaar, R. H. (2008). Verzoek bonden om onderzoek naar beleid PCM gehonoreerd. Sociaal Recht, 23(4), 130-132. [details]
  • van het Kaar, R. H., (2008). Case note: Ktr. Utrecht (vzr.) (Werknemer mag niet bij oude werkgever blijven), No. D-349, Nov 27, 2007. (Rechtspraak voor Medezeggenschap; Vol. 2008, No. 6-7). [details]

  Spreker

  • van het Kaar, R. H. (speaker) (27-11-2009). Is there a future for board level employee involvement?, Sinzheimer-lecture, Amsterdam.
  • van het Kaar, R. H. (speaker) (26-6-2009). Worker involvement in the SPE, Inleiding op het Ius Commune congres over de European Private Company (SPE), Utrecht.
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Nederlands Radiateurenfabriek BV
   commissariaat
  • Staples Nederland Holding BV
   commissariaat