Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Onderzoek

AIAS-HSI

Hoofdthema’s

De rode draad in het onderzoek manifesteert zich in een aantal hoofdthema’s, die zijn gekozen omdat zij aansluiten bij belangrijke vragen die op het terrein van arbeid spelen. Het zijn thema’s met maatschappelijke urgentie c.q. relevantie. Bovendien weerspiegelen veel van de onderwerpen de onderzoekshistorie van AIAS-HSI. Dat geldt bijvoorbeeld voor het actuele maatschappelijke thema “ontslag”, dat een onderdeel vormt van het vijfde hoofdthema “Het einde van de arbeidsrelatie”.

Hoewel de focus op de onderstaande thema’s ligt, voert AIAS-HSI ook ander onderzoek uit. Voorts worden hoofdthema’s, al naar gelang daarvoor aanleiding bestaat, herijkt, herschreven, geschrapt of toegevoegd.

De functies en waarden van werk
Niet-reguliere arbeidsrelaties
De positie van het arbeidsrecht in de juridische regelgeving
Collectieve arbeidsverhoudingen
De beëindiging van de arbeidsrelatie
Promotieonderzoek
AIAS-HSI missie