Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
12-sep-24 Donderdag Arbeidsverhoudingen: kwalificatie, vraag, rechtsvermoedens en grondslagen van het arbeidsrecht 10:00-13:15 - prof. mr. E.  Verhulp
12-sep-24 Donderdag Arbeid en loon - 14:15-17:30 mr. E. Visser / dr. mr. E.L.H. van der Vos
13-sep-24 Vrijdag Flexibele arbeidsverhoudingen: uitzenden, payrolling en contracting  10:00-13:15 - mr. dr. J.P.H. Zwemmer
13-sep-24 Vrijdag Bijzondere bedingen (concurrentie-, boete- en proeftijdbeding) en eenzijdige wijziging. - 14:15-17:30 mr. L.B. de Graaf
26-sep-24 Donderdag De zieke werknemer: loondoorbetaling bij ziekte, re-integratieperikelen, ziektewet en WIA 10:00-13:15 - mr.dr. P.S. Fluit
26-sep-24 Donderdag Gelijke behandeling: gelijke gevallen, onderscheid, objectieve rechtvaardiging, AWGB, WGBL, WGBH/CZ, WGBm/v    14:15-17:30 mr. R. van Arkel
27-sep-24 Vrijdag Medezeggenschapsrecht: WOR, Adviesrecht, Instemmingsrecht 10:00-13:15 - mr. C. Jakimowicz 
27-sep-24 Vrijdag Arbeidsrecht en faillissement: rechtspositie werknemers bij insolventie, pre-pack  10:00-13:15 - mr. dr. J. van der Pijl
10-okt-24 Donderdag CAO-recht I: grondslagen en systematiek van de wet op de CAO, de wet op de algemeen verbindend verklaring, nawerking en gebondenheid  10:00-13:15 - prof. mr. E.  Verhulp
10-okt-24 Donderdag CAO-recht II: nawerking en handhaving van (algemeen verbindend verklaarde) CAO's - 14:15-17:30 mr. drs. M.H.D. Vergouwen
11-okt-24 Vrijdag Pensioen 10:00-13:15 - mr. M. Govaert
11-okt-24 Vrijdag Overgang van ondernemingen: overgang van rechten en plichten, behoud en identiteit, overgang van ondernemingen en CAO's - 14:15-17:30 mr. dr. J.H. Even
31-okt-24 Donderdag Bepaalde tijd contract, opzegging (inclusief opzegverboden en inclusief het ‘duidelijk en ondubbelzinnig’ vereiste bij opzegging door de werknemer) en de gronden a t/m i. 10:00-13:15 - mr. D. van Gerven
31-okt-24 Donderdag Einde arbeidsovereenkomst en WW:  opzegging met instemming, beëindigingsovereenkomst, recht op WW, fictieve opzegtermijn en verwijtbare werkeloosheid - 14:15-17:30 Prof.mr. G.C. Boot
1-nov-24 Vrijdag Ontslag op staande voet, hoger beroep, voorwaardelijke ontbinding, arbeids(ontslag)procesrecht: getuigenverhoor, 96-rechtsvordering, samenloop van procedures, splitsing en procesreglement  10:00-13:15 - mr. W.J.J. Wetzels
1-nov-24 Vrijdag Ontslagvergoedingen: transitievergoeding en billijke vergoeding. Slapende dienstverbanden - 14:15-17:30 prof. mr. dr. A.R. Houweling
14-nov-24 Donderdag Publiek Arbeidsrecht: ambtenarenrecht 10:00-13:15 - mr. S. van Waegeningh
14-nov-24 Donderdag Statutair directeur: benoeming en ontslag bestuurder, duale rechtsbetrekking, bijzondere aspecten bestuur - 14:15-17:30 mr. dr. J.H. Bennaars
15-nov-24 Vrijdag Privacy - 14:15-17:30 mr. I. Hofstee
15-nov-24 Vrijdag Europees arbeidsrecht: doorwerking EU-recht   14:15-17:30 prof. dr. M.S. Houwerzijl
12-dec-24 Donderdag Tentamen 10:00-13:00    
1-8-2025 Woensdag Slotdiner       

*De volgorde en docenten kunnen door omstandigheden nog wijzigen.

Doelgroep

Doelgroep

Je wordt tot de leergang toegelaten wanneer je, na het behalen van een master/doctoraal Nederlands Recht, beschikt over ten minste drie jaar praktijkervaring, waarvan minimaal veertig procent relevante arbeidsrechtelijke ervaring. Op het aanmeldingsformulier dien je je relevante werkervaring te vermelden, waarna het curatorium beslist over de definitieve toelating.

Voorkennis doelgroep

Bij aanvang van de PALA wordt een behoorlijke kennis van het arbeidsrecht bekend verondersteld. Die kennis bevindt zich op het niveau van onder meer het boek Arbeidsrechtelijke themata.

Studiebelasting

De totale studiebelasting hangt af van je (voor)kennis, ervaring en het aantal uren zelfstudie. Gemiddeld besteedt een cursist 5 uur per module, dat is dus 20 x 5 in totaal 100 uur zelfstudie. Dit is exclusief de inleidende videos en bijeenkomsten zelf (60 uur).

Tentamen

Aan het eind van de leergang leg je, uitsluitend via laptop of tablet, een schriftelijk tentamen af dat 3 uur in beslag neemt en een goede afspiegeling is van de gedoceerde materie.

Let op:

  • Zonder grondige voorbereiding van de afzonderlijke onderwijsdagen is het tentamen praktisch niet haalbaar.
  • Alle online onderdelen moeten zijn doorlopen en van de 5 fysieke onderwijsdagen mag slechts een dagdeel (3 uur) worden gemist, alvorens toelating tot het tentamen plaatsvindt.
  • Bij de beantwoording van de vragen mag je gebruikmaken van al het onderwijsmateriaal. Tevens mogen digitale bronnen geraadpleegd worden, middels iPad of laptop.
  • Er is geen herkansingsmogelijkheid, behoudens in uitzonderlijke gevallen ter beoordeling van het curatorium.
  • Voor beoordeling worden alle tentamens via universitaire richtlijnen gecontroleerd op plagiaat.