Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Programma PALA voorjaar 2024

Onderdelen programma PALA 2024

Het programma en de volgorde* van de besproken onderwerpen van de PALA voorjaar 2024 ziet er als volgt uit:

 

Datum Dag Onderwerp Ochtend Middag Docent
7-mrt Donderdag Arbeidsverhoudingen: kwalificatie, vraag, rechtsvermoedens en grondslagen van het arbeidsrecht 10:00-13:15  - prof. mr. dr. A.R. Houweling
7-mrt Donderdag Loon en verlof: beloningscomponenten, loonsystematiek, vakantieverlof en bijzonder verlof  - 14:15-17:30 mr. E. Visser & dr. mr. E.L.H. van der Vos
8-mrt Vrijdag Bijzondere bedingen: concurrentie-, proeftijd-, geheimhoudings- en studiekostenbeding 10:00-13:15  - mr. L.B. de Graaf
8-mrt Vrijdag Flexibele arbeidsverhoudingen: uitzenden, payrolling en contracting   - 14:15-17:30 mr. dr. J.P.H. Zwemmer
21-mrt Donderdag Gelijke behandeling: gelijke gevallen, onderscheid, objectieve rechtvaardiging, AWGB, WGBL, WGBH/CZ, WGBm/v  10:00-13:15  - mr. R. van Arkel
21-mrt Donderdag Statutair directeur: benoeming en ontslag bestuurder, duale rechtsbetrekking, bijzondere aspecten bestuur  - 14:15-17:30 mr. H. Bennaars
22-mrt Vrijdag Wijziging arbeidsovereenkomst en scholing 10:00-13:15  - prof. mr. dr. A.R. Houweling
22-mrt Vrijdag Werkgeversaansprakelijkheid: 7:658 BW, verzekeringsplicht, 7:611 BW-aansprakelijkheid, schade & verzekering  - 14:15-17:30 Mr. T. Hartlief
11-apr Donderdag CAO-recht I: grondslagen en systematiek van de wet op de CAO, de wet op de algemeen verbindend verklaring, nawerking en gebondenheid  10:00-13:15  - prof. mr. E.  Verhulp
11-apr Donderdag CAO-recht II: nawerking en handhaving van (algemeen verbindend verklaarde) CAO's  - 14:15-17:30 mr. drs. M.H.D. Vergouwen
12-apr Vrijdag Medezeggenschapsrecht: WOR, adviesrecht, instemmingsrecht 10:00-13:15  - mr. I. Hofstee
12-apr Vrijdag Overgang van ondernemingen: overgang van rechten en plichten, behoud en identiteit, overgang van ondernemingen en CAO's  - 14:15-17:30 mr. B. Filippo
25-apr Donderdag Bepaalde tijd contract, opzegging (inclusief opzegverboden en inclusief het ‘duidelijk en ondubbelzinnig’ vereiste bij opzegging door de werknemer) en de gronden a t/m i. 10:00-13:15  - mr. D. van Gerven
25-apr Donderdag Einde arbeidsovereenkomst en WW:  opzegging met instemming, beëindigingsovereenkomst, recht op WW, fictieve opzegtermijn en verwijtbare werkeloosheid  - 14:15-17:30 prof. mr. G.C. Boot 
26-apr Vrijdag Ontslag op staande voet, hoger beroep, voorwaardelijke ontbinding, Arbeids(ontslag)procesrecht: getuigenverhoor, 96-rechtsvordering, samenloop van procedures, splitsing en procesreglement  10:00-13:15  - mr. M.V. Ulrici
26-apr Vrijdag Ontslagvergoedingen: transitievergoeding en billijke vergoeding. Slapende dienstverbanden  - 14:15-17:30 Volgt z.s.m.
16-mei Donderdag Publiek Arbeidsrecht: ambtenarenrecht 10:00-13:15  - mr. S. van Waegeningh
16-mei Donderdag De zieke werknemer: loondoorbetaling bij ziekte, re-integratieperikelen, ziektewet en WIA   14:15-17:30 mr.dr. P.S. Fluit 
17-mei Vrijdag Arbeidsrecht en faillissement: rechtspositie werknemers bij insolventie, pre-pack  10:00-13:15  - mr. dr. J. van der Pijl
17-mei Vrijdag Europees arbeidsrecht: doorwerking EU-recht  - 14:15-17:30 prof. dr. M.S. Houwerzijl
20-jun Donderdag Tentamen 10:00-13:00    
11-jul Donderdag Slotdiner   18.00  

*De volgorde en docenten kunnen door omstandigheden nog wijzigen.

Locatie

Locatie: Heineken Gebouw Rotterdam

Alle colleges vinden op donderdag plaats van 10.00 - 17.30 incl. een lunchpauze van 13.00 - 14.00 uur.

Doelgroep

Doelgroep

Je wordt tot de leergang toegelaten wanneer je, na het behalen van een master/doctoraal Nederlands Recht, beschikt over ten minste drie jaar praktijkervaring, waarvan minimaal veertig procent relevante arbeidsrechtelijke ervaring. Op het aanmeldingsformulier dien je je relevante werkervaring te vermelden, waarna het curatorium beslist over de definitieve toelating.

Voorkennis doelgroep

Bij aanvang van de PALA wordt een behoorlijke kennis van het arbeidsrecht bekend verondersteld. Die kennis bevindt zich op het niveau van onder meer het boek Arbeidsrechtelijke themata.

Studiebelasting

De totale studiebelasting hangt af van je (voor)kennis, ervaring en het aantal uren zelfstudie. Gemiddeld besteedt een cursist 5 uur per module, dat is dus 20 x 5 in totaal 100 uur zelfstudie. Dit is exclusief de inleidende videos en bijeenkomsten zelf (60 uur).

Tentamen

Aan het eind van de leergang leg je, uitsluitend via laptop of tablet, een schriftelijk tentamen af dat 3 uur in beslag neemt en een goede afspiegeling is van de gedoceerde materie.

Let op:

  • Zonder grondige voorbereiding van de afzonderlijke onderwijsdagen is het tentamen praktisch niet haalbaar.
  • Alle online onderdelen moeten zijn doorlopen en van de 5 fysieke onderwijsdagen mag slechts een dagdeel (3 uur) worden gemist, alvorens toelating tot het tentamen plaatsvindt.
  • Bij de beantwoording van de vragen mag je gebruikmaken van al het onderwijsmateriaal. Tevens mogen digitale bronnen geraadpleegd worden, middels iPad of laptop.
  • Er is geen herkansingsmogelijkheid, behoudens in uitzonderlijke gevallen ter beoordeling van het curatorium.
  • Voor beoordeling worden alle tentamens via universitaire richtlijnen gecontroleerd op plagiaat.