Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

UvA Arbeid en Sportcongres 2019

Woensdag 19 juni jl. was de Universiteitsbibliotheek aan het Singel te Amsterdam het decor voor het UvA Arbeid en Sportcongres 2019. Het congres werd georganiseerd door de Faculteit der Rechtsgeleerdheid in samenwerking met het Hugo Sinzheimer Instituut. Met ongeveer 40 deelnemers, waaronder advocaten, wetenschappers, praktijkjuristen en studenten, bleek de klassieke Doelenzaal een passende locatie. Het congres kende twee thema’s. Voor de pauze was het thema ‘Arbeidsrechtelijke ontwikkelingen in de internationale sportwereld’ en na de pauze ‘Capita sportrecht’.

Met ongeveer 40 deelnemers, waaronder advocaten, wetenschappers, praktijkjuristen en studenten, bleek de klassieke Doelenzaal een passende locatie. Het congres kende twee thema’s. Voor de pauze was het thema ‘Arbeidsrechtelijke ontwikkelingen in de internationale sportwereld’ en na de pauze ‘Capita sportrecht’. Als initiator en docent van de mastervakken Arbeid & Sport en European Labour Law opende dr. Roberto Branco Martins (Universiteit van Amsterdam / BMDW Advocaten) het congres, nadat mr. Guido Hahn (Erasmus School of Law) als medeorganisator enkele huishoudelijke mededelingen aan de zaal had gedeeld.

CAO's in de sport

De eerste presentatie betrof het onderwerp CAO´s in de sport en werd verzorgd door dr. Niels Jansen (Universiteit van Amsterdam), die recentelijk promoveerde op een onderzoek naar de representativiteit van vakbonden in het arbeidsvoorwaardenoverleg. In zijn presentatie besprak hij de uitzondering op de ketenregeling per cao en ministeriële regeling in verschillende sporten en sloot hij af met de vraag of het wellicht tijd is voor een nieuw transfersysteem in het internationale voetbal.

Transfervergoeding

Daarop volgde een dubbelpresentatie over de mogelijke impact van een objectief bepaalbare transfervergoeding in het internationale betaald voetbal. In zijn presentatie leidde dr. Branco Martins het onderwerp in en sprak hij over het huidige transfersysteem, de kritiek op de totstandkoming van transfersommen en een mogelijk alternatief hiervoor. Vervolgens ging Johan Vuegen in op modellen die zijn bedrijf (SciSports) ontwikkelt om verschillende waarden van voetbalspelers te meten.

Als afsluiting van het arbeidsrechtelijke gedeelte reflecteerde prof. Evert Verhulp (Universiteit van Amsterdam) kritisch op de onderwerpen die tot dan toe in eerdere presentaties aan bod waren gekomen. De toepassing van het arbeidsrecht in en door de sport verwonderde hem, waarbij een beeld ontstond van een alternatief toegepast ‘sportarbeidsrecht’ ten opzichte van het reguliere arbeidsrecht. Er ontstond een levendige discussie met de zaal, waarin ook dr. Branco Martins, dr. Jansen en mr. Hahn werden betrokken.

WK Voetbal Vrouwen

Na de pauze ging mr. Eva Rotte in haar presentatie in op de juridische en commerciële aspecten rondom het WK Voetbal voor vrouwen, de organisatie van toernooien in het algemeen en de bescherming van intellectueel eigendom in de sport. Ze besprak onder andere het proces van een bidprocedure en hoe contracten met een internationale sportbond eruit zien.

Agent Regulation

Aansluitend hierop vond er in het Engels een panel plaats over ´Agent Regulation: Theory versus Practice’. Op basis van een Europees onderzoek dat hij hierover coördineerde, stelde moderator Richard Parrish (Edge Hill University) verschillende vragen aan de panelleden, waarbij Andrea Cataneao (Edge Hill University) de theoretische en Christine Diepstraten (Sports Entertainment Group) de praktische aspecten voor haar rekening nam. Na ieder onderdeel legde Parrish een stelling aan de zaal voor, waarbij er door middel van het opsteken van handen gestemd werd. Wederom ontstonden er boeiende discussies tussen de zaal en panelleden, over onderwerpen als educatie en training, vergoeding en dubbele vertegenwoordiging.

CAS

Evenals vorig jaar was mr. Dennis Koolaard (De Kempenaer Advocaten/Ad Hoc Clerk Cas) de laatste spreker van de dag en betrof zijn presentatie recente ‘landmark cases’ van het CAS.  In zijn presentatie besprak hij onderdelen van de Caster Semenya case, die de avond voorafgaand aan het congres door het CAS was gepubliceerd (in een vonnis van maar liefst 163 pagina’s). Zoals gewoonlijk deed hij dit op heldere en overtuigende wijze, waarmee hij de zaal tot het laatste moment geboeid wist te houden.

Na een slotwoord van dr. Branco Martins vond er in de hal een borrel plaats. Wij willen alle deelnemers en sprekers nogmaals bedanken voor een geslaagd congres.