For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
NL

Dr. I. (Ilse) Zaal

Faculty of Law
Labour Law

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
Postal address
 • Postbus 15966
  1001 NL Amsterdam
Contact details
 • Profiel

  aanwezig op

  ma t/m vrij 

  Achtergrondinformatie

  Ilse Zaal (22 september 1982) is universitair docent arbeidsrecht en coördineert de master arbeidsrecht. In 2014 is zij gepromoveerd op het proefschrift 'De reikwijdte van medezeggenschap'. In dit proefschrift onderzoekt zij in welke situaties de medezeggenschap en zeggenschap uiteen lopen. In dat kader analyseert zij onder meer de invloed van werknemersvertegenwoordigers in kapitaalvennootschappen, in failliete vennootschappen en in geval van een fusie of overname. Haar huidige onderzoek heeft betrekking op de rol van de OR ten aanzien van (collectieve) arbeidsvoorwaardenvorming.

  Ilse geeft de vakken: Arbeidsrecht Collectief, Arbeidsrecht in reorganisaties en overnames, Arbeid en Zeggenschap en vennootschaps- en rechtspersonenrecht. Naast haar werk op de UvA is zij sinds 2011 Statenlid voor D66 in de provincie Noord-Holland. 

   

  Volg Ilse op:

  www.twitter.nl/ilsezaal

  http://www.facebook.com/ilsezaal#!/

  Onderzoeksintresses

  • Medezeggenschap 
  • Cao-recht 
  • Arbeid & Insolventie 
  • Positie statutair-directeur 

   

  Actieve deelname aan congressen

  LLRN-conference 2015 presentatie paper 

  Nationaal Arbeidsrechtdiner 2013. Lezing over de rol van de OR en vakbonden bij faillissement en doorstart. 

  Pontignano conference 2013 on dismissal law  

  Pontignano conference 2010 on health and safety at the workfplace. Ik heb deelgenomen aan de workshop role of employee representatives.

  Rethinking corporate governance from Shareholder value to Stakeholder value, Modena 18-20 maart 2010. Ik gaf hier een presentatie over Employee board level presentation in case of a cross border merger (samen met F.G. Laagland)

  Nederlands-Vlaams aiocongres 2009, Rotterdam. Titel presentatie: medezeggenschap als fundamenteel recht.

  Pontignano conference 2009 on collective bargaining. Ik heb deelgenomen aan de workshop 'effects of collective bargaining'

  (kern)publicaties

  • J. Van Slooten, I. Zaal en J.P.H. Zwemmer,  Handboek nieuw ontslagrecht, Deventer: Kluwer 2015 
  • J.H. Bennaars, I. Zaal, 'De BV-bestuurder beklemd',  Tijdschrift arbeid en onderneming 2015-1, p. 19-25 
  • I. Zaal, ' De rol van de OR ten aanzien van aandeelhoudersbesluiten',  ArbeidsRecht 2015/10
  • I. Zaal, 'Naleving van Fusiegedragsregels: van openbare berisping naar harde sancties?,  Ondernemingsrecht 2014, 128 
  • I. Zaal, 'De rol van de OR bij een pre-pack; tijd voor een wettelijke regeling',  FIP 2014-8 p. 37-40
  • I. Zaal, De reikwijdte van medezeggenschap, Diss. 2014 
  • P. Hufman, I. Zaal, 'De toepasselijkheid van de Richtlijn overgang van onderneming bij insolvente ondernemingen', TAP 2014-3.
  • I. Zaal, 'Beloning en de rol van werknemersvertegenwoordigers', in: C.J.H. Jansen, L.G. Verburg, Onderneming en beloning, Deventer: Kluwer 2014 p. 127-138. 
  • I. Zaal, 'De rol van de OR bij collectieve arbeidsvoorwaardenvorming', ArbeidsRecht 2014-4
  • A.B. Van Els, C.E. Dingemans, C. Nekeman, I. Zaal, K. Hakvoort, K. Wiersma, S.W. Geelkerken, 'De ondernemingsovereenkomst ex artikel 32 lid 2 WOR - suggesties voor verheldering', in: L.C.J. Sprengers, G.W. Van der Voet (red), Arbeidsrechtelijke reflecties 2014, Deventer: Kluwer 2014 p. 211-251. 
  • J.R. Popma, I. Zaal, 'Drie leemten in de implementatie van Europese medezeggenschapsregels: wetgever kom in actie', TAO 2013-2
  • P. Hufman, I. Zaal, 'Ter visie: insolventie en arbeid: tijd voor een integrale benadering', TAO 2014-1 p. 26-42. 
  • M. ten Broeke e.a., 'De Wet werk en zekerheid - dertig concrete voorstellen tot verduidelijking', Tijdschrift Arbeid & Onderneming 2014-1 p. 26-42.  
  • I. Zaal, ‘Faillissement en doorstart: de positie van de OR en vakbonden. Voordracht ter gelegenheid van het veertiende Nationaal ArbeidsRechtdiner op 26 juni 2013’, ArbeidsRecht 2013/40, p. 16-21
  • I. Zaal, 'Brandweer Zuid-Limburg kiest voor de verkeerde overlegpartner', TRA 2011/3.
  • I. Zaal, 'Medezeggenschap na overgang van onderneming: behoud van eenheid is geen synoniem voor identiteitsbehoud', ARA 2010/3 p. 74-89
  • I.Zaal, 'Bestuurlijke fusie is voornemen tot juridische fusie', TRA 2010, 71.
  • I. Zaal, 'De cliëntenraad en het enquêterecht', TRA 2010/12
  • R.H.Van het Kaar en I. Zaal, reactie op het consultatiewetsvoorstel aanpassing enquêterecht  http://www.internetconsultatie.nl/enqueterecht
  • I.Zaal, 'Overgang van onderneming: blijft de OR van de vervreemder bestaan?' TRA 2010-7.
  • I. Zaal, Wijziging van een omzettarget in een bonusregeling: beloningssysteem of beloningsregeling? TRA 2009-80 
  • R.M. Beltzer & I. Zaal, 'Medezeggenschap na overgang van onderneming', Ondernemingsrecht 2009-9 p. 405-411.
  • I. Zaal, 'De rol van de OR in de WMCO'. TRA 2009-58
  • R.H. van het Kaar, I. Zaal, Employee participation, in: D.F.M.M. Zaman e.a., The European Private Company (SPE). A critical analysis of the EU draft statute, Antwerp-Oxford-Portland: Intersentia, 2009 p. 159-173.
  • I.Zaal, 'De ondernemingsraad en de overeenkomst tot geldlening', TRA 2009-5 p. 22-24.
  • I. Zaal, 'De OR en het enqueterecht; van SKON tot AHAM, ARA 2009-01
  • I. Zaal, 'Spreekrecht ondernemingsraad. Wijziging van Boek 2 van hetBurgerlijk Wetboek in verband met de invoering van het recht voor de ondernemingsraad om een standpunt te bepalen over het bezoldigingsbeleid bij naamloze vennootschappen', TRA 2009, 17 
  • J.M. van Slooten & I. Zaal, 'Gebrekkig loon,' Ondernemingsrecht 2008-8 p. 296-301.  
  • R.M. Beltzer & I. Zaal, "Kroniek medezeggenschapsrecht", in: M. Holtzer, A.F.J.A. Leijten, D.J. Oranje, Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2007-2008, Deventer: Kluwer 2008, p. 61-81.
  • R.M. Beltzer & I. Zaal, "Het Voorontwerp Insolventiewet en het belang van de factor arbeid", SMA 2008, p. 137-147.
  • Memoplus 2008 hoofdstukken rechtsvormen, fusie, jaarrekening en medezeggenschap bij Europese rechtspersonen, Alphen aan de Rijn: Kluwer 2008
  • Memoplus ondernemingsraden 2007
  • E.M. Hoogeveen, I. Zaal, Overgang van onderneming (3), behoud van arbeidsvoorwaarden, Praktijkblad arbeidsvoorwaarden 2006-11.
  • I. Zaal, Overgang van onderneming (2): de personele werkingssfeer, Praktijkblad Arbeidsvoorwaarden 2006-10
  • I. Zaal, Overgang van onderneming (1): de materiële werkingssfeer,Praktijkblad Arbeidsvoorwaarden 2006-9. 
  • R.Knegt, J.R. Popma, I. Zaal, Faillissementsfraude en de rol vande curator, TvI 2006-3,p. 78-86
  • J.R. Popma, I. Zaal, faillissementfraude en de rol van de OR, OR-informatie 2006-4
  • R.Knegt, I. Zaal, J.R. Popma, Faillissement als afscheid van werknemers: legitieme afwenteling of misbruik van recht?, sma 2006-3.
  • R.Knegt, J.R. Popma, I. Zaal, faillissementfraude en de rol van de curator, Ciroc nieuwbrief 2006-1
  • Memo plus Ondernemingsraden 2006
  • R. Knegt, A.M. Beukelman, J.R. Popma, P.van Willigenburg, I. Zaal, Fraude en misbruik bij faillissement een onderzoek naar hun aard en omvang ende mogelijkheid van bestrijding, 2005
  • I. Zaal, Temporary agency working in an enlarged European Union - the caseof the Netherlands, in European Industrial observatory on-line (EIRO), 2005
  • I. Zaal, Collective bargaining under the autumn 2004 social agreement, in European Industrial observatory on-line(EIRO), 2005
  • T. van den Berge, R. Knegt, M.H. Schaapman, I.Zaal, Policy instruments toenhance compliance with equal treatment rules, Den Haag: SZW 2004
  • I. Zaal, Government to deduct dismissal compensation from unemployment benefits, in EuropeanIndustrial observatory on-line (EIRO), 2004
  • I. Zaal, Industrial action and end to pay freeze loom following early retirement deadlock, in European Industrial observatory on-line (EIRO), 2004

   

  In de media 

  P. Hufman, I. Zaal, 'Pre-pack is niet te verenigen met Europese rechtsregels. Aanwijzen stille curator is gericht op voortzetting van de onderneming en niet op de liquidatie ervan', FD 28 juli 2014.  

 • Home English

  Background information

  Ilse Zaal studied Dutch law at the University of Amsterdam until 2005. She mainly followed elective courses concerning labour law and company law. During the last year of her study she worked as a research assistant at the Hugo Sinzheimer Institute. In august 2005 she started with her thesis about employee participation and the company.

  Teaching

  Ilse is teaching the following course:

  • company law
  • Labour Law
  • Employee Participation Law

  Present research

  • employee participation and the company
  • Bankruptcy fraud


  Research interests

  • Labour law
  • Companylaw
  • Insolvency law
  • Corporate governance
  • Contract law
 • Nevenwerkzaamheden

  - Statenlid (fractievoorzitter) voor D66 in Noord-Holland 

  - Redacteur Tijdschrift ArbeidsRecht 

  - Redacteur Tijdschrift Arbeid & Onderneming 

  - Annotator JAR 

  - Annotator Tijdschrift Recht en Arbeid 

 • Publications

  2019

  • Zaal, I. (2019). Medezeggenschap ten aanzien van benoeming, beloning en ontslag van bestuurders: veel bevoegdheden, weinig invloed. Maandblad voor Ondernemingsrecht, 2019(5 & 6), 179-183. https://doi.org/10.5553/MvO/245231352019005506008 [details]
  • Zaal, I., & Heidsma, V. . (2019). Platformarbeid en medezeggenschap: is de WOR digiproof? ArbeidsRecht, 2019(6/7), 11-15. [27].

  2018

  • Sikkink, S., & Zaal, I. (2018). De ‘derde’ en het medezeggenschapsrecht. Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming, 7(3), 110-121. [details]
  • Zaal, I. (2018). De (on)mogelijkheid van ontslag en wijziging bij een pre-pack overgang. Tijdschrift voor Insolventierecht, 2018(1), [5].

  2017

  • Zaal, I., & Jovovic, M. (2017). De redelijke grond van art. 7:669 BE en de bijzondere gevallen van artikel 7:671 BW. In F. Van de Pol (Ed.), Vijftig weeffouten in het BW (pp. 311). Nijmegen : Ars Aequi Libri.

  2015

  • Zaal, I. (2015). Medezeggenschap als middel tegen maatschappelijke onrust: medicijn of placebo? TRA, 2015(11), 3-8. [89]. [details]

  2013

  • Popma, J. R., & Zaal, I. (2013). Drie leemten in de implementatie van Europese medezeggenschapsregels: wetgever kom in actie. Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming, 2(4), 133-141. [details]

  2015

  • ten Broeke, M., & Zaal, I. (2015). Het civielrechtelijk bestuursverbod: gevolgen voor de bestuurder met een arbeidsovereenkomst. ArbeidsRecht, 22(10), 8-12. [41]. [details]

  2014

  • ten Broeke, M., Grosheide, E. F., ter Haar, B. P., Hufman, P., Jansen, N., Ramos Martin, N. A., ... Beltzer, R. M. (2014). De Wet werk en zekerheid - dertig concrete voorstellen tot aanscherping en verduidelijking. Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming, 3(1), 26-42. [details]

  2013

  • Zaal, I. (2013). Faillissement en doorstart: de positie van de OR en vakbonden. ArbeidsRecht, 20(8/9), 16-21. [40]. [details]
  • Zaal, I. (2013). Herziening van het enquêterecht. Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming, 2(1), 32-35. [details]
  • Zaal, I. (2013). Wet op de ondernemingsraden. Sdu Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs.

  2012

  • Bennaars, J. H., & Zaal, I. (2012). Arbeidsrechtelijke consequenties van het wetsvoorstel bestuur en toezicht. Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming, 1(1), 13-23. [details]

  2010

  • Zaal, I. (2010). De cliëntenraad en het enquêterecht. TRA, 2010(12), 32-34. [details]
  • Zaal, I., (2010). Case note: Hof Amsterdam (OK) (Bestuurlijke fusie is voornemen tot juridische fusie: zaaknr. 200059868, LJN BM2019), No. 71, Apr 21, 2010. (TRA; Vol. 2010, No. 8/9). [details]
  • Zaal, I., (2010). Case note: HvJEG (Medezeggenschap na overgang van onderneming: behoud van eenheid is geen synoniem van identiteitsbehoud: C-151/09 (UGT-FSP)), Jul 29, 2010. (Arbeidsrechtelijke Annotaties; Vol. 2010, No. 3). [details]
  • Zaal, I., (2010). Case note: Rb. Leeuwarden (Overgang van onderneming: blijft de or van de vervreemder bestaan? Zaaknr. 99522/KGZA09-290, LJN BK0226), No. 7, Oct 14, 2009. (TRA; Vol. 2010, No. 1). [details]

  2009

  • Beltzer, R. M., & Zaal, I. (2009). Medezeggenschap na overgang van onderneming. Ondernemingsrecht, 11(9), 405-411. [details]
  • Zaal, I., (2009). Case note: Hof Amsterdam (OK) (De OR en het enquêterecht: van SKON tot AHAM), Dec 10, 2008. (Arbeidsrechtelijke Annotaties; Vol. 2009, No. 8-1). [details]
  • van het Kaar, R. H., & Zaal, I. (2009). Employee participation. In D. F. M. M. Zaman, C. A. Schwarz, M. L. Lennarts, H-J. de Kluiver, & A. F. M. Dorresteijn (Eds.), The European private company (SPE): a critical analysis of the EU draft statute (pp. 159-174). (Ius commune Europaeum; No. 78). Antwerp [etc.]: Intersentia. [details]

  2008

  • Beltzer, R. M., & Zaal, I. (2008). Het Voorontwerp Insolventiewet en het belang van de factor arbeid. SMA, 63(4), 187-197. [details]

  2019

  • Poelstra, R. D., Jansen, N., & Zaal, I. (2019). Decentraal overleg in verschillende sectoren. In W. Been, M. Keune, & F. Tros (Eds.), Hoe goed werkt Nederland: Uitdagingen rond arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en ongelijkheid (pp. 327-360). Vakmedianet.
  • Zaal, I., & Dissel, Y. H. (2019). Elders genomen besluiten en het adviesrecht van de OR (toerekeningm vereenzelviging, medeondernemerschap). In L. C. J. Sprengers, & R. D. Poelstra (Eds.), 40 jaar rechtspraak ondernemingskamer over adviesrecht (pp. 71-89). Den Haag: Boom.
  • Zaal, I., & Zwemmer, J. P. H. (2019). Reactie op: 'De Laat, De ondernemingsraad als stakingsleider, moeten we echt die kant op?', ArbeidsRecht 2019/21. ArbeidsRecht, 2019(6/7), 39-40. [32]. [details]
  • Zaal, I., (2019). Case note: HR (18/01593: Beëindiging gedoogsituatie is niet instemmingsplichtig), No. 50, No. ECLI:NL:HR:2019:314, Mar 08, 2019. (Tijdschrift Recht en Arbeid (TRA); Vol. 2019, No. 5).
  • Zaal, I., (2019). Case note: Rb. Rotterdam (C/10/561635 / KG ZA 18-1170: Alcoa), No. ECLI:NL:RBROT:2018:9722, Nov 27, 2018. (JAR; Vol. 2019, No. 7).

  2018

  • Zaal, I. (2018). Kroniek medezeggenschap 2017. In Y. Borrius (Ed.), Geschriften vanwege de vereniging corporate litigation 2017-2018 Wolters Kluwer.
  • Zaal, I., (2018). Case note: HR (nr. 17/02136: Holland Casino), No. 151, No. ECLI:NL:HR:2018:725, May 18, 2018. (JAR; Vol. 2018, No. 8).
  • Zwemmer, J. P. H., & Zaal, I. (2018). Ter visie - Faciliteer de arbeidsvoorwaardenregeling tussen werkgever en ondernemingsraad. Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming, 7(2), 51-53. [details]

  2017

  • Jansen, N., & Zaal, I. (2017). De ondernemingsraad en arbeidsvoorwaardenvorming: decentraliseren kun je leren. Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming, 6(2), 73-88. [details]
  • Zaal, I. (2017). Kroniek ondernemingsraden 2016. ArbeidsRecht, 2017(3), 7-10. [15].

  2016

  • Rietveld, R., & Zaal, I. (2016). Het adviesrecht van de OR en de toets van het UWV bij bedrijfseconomisch ontslag: sanctionering van de WOR via het ontslagrecht. ArbeidsRecht, 23(5), 18-21. [25]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00CBD767&cpid=WKNL-LTR-Nav2
  • Zaal, I., (2016). Case note: Ktr. Rb. Rotterdam zp Rotterdam (rolnummer 4301246 VZ VERZ 15-15258: Geen instemmingsrecht OR bij wijziging uitvoeringsovereenkomst pensioenfonds), No. 30, No. ECLI:NL:RBROT:2015:9803, Dec 23, 2015. (Jurisprudentie Arbeidsrecht; Vol. 2016, No. 2). [details]

  2015

  • Zaal, I. (2015). Fusiegedragsregels 2015: een paar cosmetische correcties, maar geen extreme make-over. Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming, 4(4), 161-165. [details]
  • Zaal, I., & Bennaars, J. H. (2015). De BV-bestuurder beklemd. Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming, 4(1), 19-25. [details]
  • Zaal, I., (2015). Case note: Hof Amsterdam (OK) (rolnummer 200.161.880/01 OK: Oprichting COR en indiening adviesaanvraag over sluiting één van de twee vestigingen op dag na oprichting, Besluit niet kennelijk onredelijk), No. 204, No. ECLI:NL:GHAMS:2015:2662, Jun 18, 2015. (Jurisprudentie Arbeidsrecht; Vol. 2015, No. 11). [details]
  • van Slooten, J. M., Zaal, I., & Zwemmer, J. P. H. (2015). Handboek nieuw ontslagrecht. Deventer: Wolters Kluwer. [details]

  2013

  • Zaal, I., (2013). Case note: HR (rolnr. 13/00490, ECLI:NL:HR:2013:1139, ECLI:NL:PHR:2013:951, ECLI:NL:GHAMS:2012:BY5619), No. 301, Nov 08, 2013. (Jurisprudentie Arbeidsrecht; Vol. 2013, No. 17). [details]
  • Zaal, I., (2013). Case note: Hof Amsterdam (OK) (rolnr. 200.118.094/01, LJN BZ9689: gefaseerde besluitvorming, deelbesluiten kennelijk onredelijk, gebod tot intrekking), No. 155, Apr 19, 2013. (Jurisprudentie Arbeidsrecht; Vol. 2013, No. 9). [details]
  • Zaal, I., (2013). Case note: Hof Amsterdam (OK) (rolnr. 200.125.814/01 OK, ECLI:NL:GHAMS:2013:2336: besluit ondernemer ingegeven door concernbelang, andere belangen niet meegewogen, geen wezenlijke invloed ondernemingsraad, besluit kennelijk onredelijk), No. 223, Jul 09, 2013. (Jurisprudentie Arbeidsrecht; Vol. 2013, No. 13). [details]
  • Zaal, I., (2013). Case note: Rb. Utrecht (zaaknr. 811911 UE VERZ 12-507, LJN BX6091: geen richtlijnconforme uitleg van art. 6 Richtlijn overgang van ondernemingen), No. 8, Aug 29, 2012. (TRA; Vol. 2013, No. 1). [details]

  2012

  • Zaal, I., (2012). Case note: Hof Amsterdam (OK) (zaaknr. 200.107.415/01 OK, LJN BX1685: de medezeggenschapsraad en de vergoeding van de kosten van een deskundige), No. 79, Jul 17, 2012. (TRA; Vol. 2012, No. 10). [details]

  2009

  • Zaal, I. (2009). Spreekrecht voor de ondernemingsraad. TRA, 1(2), 24-26. [details]
  • Zaal, I., (2009). Case note: Hof Amsterdam (OK) (nr. 200.011.827/1 OK: [de ondernemingsraad en de overeenkomst tot geldlening]), No. 48, Jan 26, 2009. (TRA; Vol. 2009, No. 5). [details]
  • Zaal, I., (2009). Case note: Hof Den Haag (nr. 200.022.129/01: JAR 2009/199 [wijziging van een omzettarget in een bonusregeling: beloningssysteem of beloningsregeling?]), No. 80, Jun 30, 2009. (TRA; Vol. 2009, No. 10). [details]
  • Zaal, I., (2009). Case note: Ktr. Amersfoort (nr. 614027 AE VERZ 09-62: [de rol van de OR in de WMCO]), No. 58, Apr 03, 2009. (TRA; Vol. 2009, No. 6/7). [details]

  2008

  • Beltzer, R. M., & Zaal, I. (2008). Kroniek medezeggenschap 2007: over weggegeven rechten, dienstroosters en activistische aandeelhouders. In M. Holtzer, A. F. J. A. Leijten, & D. J. Oranje (Eds.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2007-2008 (pp. 61-81). (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut te Nijmegen; No. 97). Deventer: Kluwer. [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  No known ancillary activities