For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

R.D. (Roy) Poelstra

Faculty of Law
Labour Law

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Room number: A6.17
Postal address
 • Postbus 15966
  1001 NL Amsterdam
 • Profiel

  Roy Poelstra is als promovendus verbonden aan de leerstoelgroep Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. De leerstoelgroep maakt onderdeel uit van AIAS-HSI, een interdisciplinaire onderzoeksinstituut op het terrein van arbeid. De werktitel van zijn onderzoek betreft: 'Zelfregulering, soevereiniteit en subsidiariteit. Een juridisch onderzoek naar de bevoegdheidsverdeling tussen actoren en niveaus van collectieve arbeidsvoorwaardenvorming in Nederland'. Naast zijn onderzoek is Roy betrokken bij het vak Arbeidsrecht (bachelor), het van Collectief Arbeidsrecht (Master) en het begeleiden van scripties. 

   

  Roy behaalde aan de Universiteit van Amsterdam de master Arbeidsrecht (track arbeid en onderneming) en de master Privaatrechtelijke rechtspraktijk.

   

  Nevenwerkzaamheden:

   

  - Wolter Kluwer

  Vaste bewerker Rechtspraak Arbeidsrecht (RAR)

   

  - Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)

  Lid van de Werkgroep medezeggenschap van de Vereniging voor Arbeidsrecht

 • Publications

  2021

  2021

  2019

  • Poelstra, R. D., & Sprengers, L. C. J. (2019). Inleiding: de Ondernemingskamer en het adviesrecht. In L. C. J. Sprengers, & R. D. Poelstra (Eds.), 40 jaar rechtspraak Ondernemingskamer over adviesrecht (pp. 9-26). (Vereniging voor Arbeidsrecht; No. 46). Boom juridisch. http://www.verenigingvoorarbeidsrecht.nl/files/6915/6957/6251/VvAnr._46_40_jaar_rechtspraak_OK.pdf [details]
  • Poelstra, R. D., Jansen, N., & Zaal, I. (2019). Decentraal overleg in verschillende sectoren. In W. Been, M. Keune, & F. Tros (Eds.), Hoe goed werkt Nederland: Uitdagingen rond arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en ongelijkheid (pp. 327-360). Vakmedianet.

  2017

  • van der Neut, N., & Poelstra, R. (2017). Huidige arbeidsrecht weet geen raad met de nieuwe platformeconomie. Het Financieele Dagblad, Opinie & Dialoog 11. [details]

  Journal editor

  • Poelstra, R. (editor) & Sprengers, L. C. J. (editor) (2019). Boom Juridisch (Publisher).
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • Wolters Kluwer
   Becommentariëring rechtspraak voor tijdschrift Rechtspraak Arbeidsrecht
  • Vereniging voor Arbeidsrecht
   Lid Werkgroep Medezeggenschap