For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
Bekijk de site in het Nederlands

Niels Jansen deed juridisch onderzoek naar de representativiteit van vakbonden in het arbeidsvoorwaardenoverleg en promoveerde begin dit jaar op dit onderwerp. Welke rol speelt representativiteit in het huidige cao-recht en nopen maatschappelijke ontwikkelingen tot aanpassing van het juridische systeem? Jansen komt tot de conclusie dat het systeem goed in elkaar zit, maar dat niettemin aanpassingen gewenst zijn die meebrengen dat het draagvlak onder cao's in stand blijft en niet verder afbrokkelt. Voorts stelt Jansen dat representativiteit meer is dan een kwestie van leden. Tijdens het lunchseminar zal Jansen zijn bevindingen toelichten en ingaan op representativiteitskwesties in het arbeidsvoorwaardenoverleg.

Event details of AIAS Lunchseminar: Representativiteit is niet alleen een kwestie van leden door Niels Jansen
Date 23 May 2019
Time 12:00 -13:30
Organised by Nuria Ramos Martin