Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN uva.nl

De arbeidsmarkt verandert en daarmee komen bestaande arrangementen rond werk en inkomen ter discussie te staan. Ditzelfde geldt voor de partijen die voor die arrangementen verantwoordelijk zijn, zoals de overheid als wetten- en beleidmaker en de sociale partners. Aan dit thema wijdt onderzoeksinstituut AIAS-HSI zijn eerste jaarconferentie.

Detail Summary
Datum 23 september 2019
Tijd 13:00 - 17:30

De conferentie concentreert zich op een verandering die de afgelopen jaren veel aandacht heeft getrokken: de groeiende diversiteit aan arbeidsrelaties. De waardering van deze ontwikkeling loopt uiteen. Enerzijds creëert zij meer vrijheid om de arbeidsrelatie te kiezen die het beste bij de wensen of behoeften past, zowel voor werkenden als bedrijven. Anderzijds is lang niet iedereen in staat om de arbeidsrelatie van haar of zijn voorkeur te vinden. Zo zou het merendeel van de werknemers met een tijdelijk dienstverband liever een vast contract hebben. En bedrijven kiezen niet alleen voor ‘nieuwe’ arbeidsrelaties vanuit een behoefte aan flexibiliteit of om specialisten in te huren, maar ook om wettelijke of cao-verplichtingen te ontlopen en om ondernemingsrisico’s af te wentelen op hun medewerkers. Een grotere diversiteit leidt dus niet alleen – voor sommigen – tot meer vrijheid, maar ook tot grotere (kansen)ongelijkheid en minder (werk- en inkomens)zekerheid.

Deze twee thema’s – inkomens(on)zekerheid en (on)gelijke kansen – worden op de conferentie uitgediept aan de hand van door AIAS-HSI verricht onderzoek. Daaraan voorafgaand wordt uiteengezet op welke wijze AIAS-HSI de komende jaren een bijdrage wil leveren aan de discussie over belangrijke maatschappelijke thema’s rond (de regulering van) werk.

Aan het slot van de conferentie wordt het boek Hoe goed werkt Nederland? gepresenteerd, dat een staalkaart biedt van recent AIAS-HSI onderzoek, waarna het eerste exemplaar wordt overhandigd aan minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees.