Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

De arbeidsmarkt verandert en daarmee komen bestaande arrangementen rond werk en inkomen onder druk te staan. Dat geldt ook voor de partijen die voor deze arrangementen verantwoordelijk zijn, de overheid als wetten- en beleidmaker en de sociale partners als spelers in de polder. De waardering voor deze ontwikkeling loopt uiteen. Enerzijds biedt diversiteit meer vrijheid om de arbeidsrelatie te kiezen die het beste bij ieders wensen en behoeften past, anderzijds is lang niet iedereen in staat de arbeidsrelatie van haar of zijn voorkeur te vinden. Bovendien brengt meer diversiteit naast meer vrijheid, ook een grotere (kansen)ongelijkheid.

Detail Summary
Datum 23 september 2019
Tijd 13:00 - 17:15

Wegens grote interesse zijn de aanmeldingen gesloten.

Aan dit thema wijdt onderzoeksinstituut AIAS-HSI zijn jaarconferentie. Het onderwerp wordt uitgediept in twee panels die zijn gewijd aan vermeende, reële dan wel ervaren werk- en inkomensonzekerheid en aan het bestaan en de bestrijding van kansenongelijkheid op de arbeidsmarkt. Beide panelsessies voorzien in ruime discussie tussen de sprekers en andere deelnemers. Voorafgaand aan de panels zal het thema worden toegelicht, mede aan de hand van de wijze waarop AIAS-HSI de komende jaren een bijdrage wil leveren aan de discussie over de maatschappelijk relevante thema’s rond (de regulering van) werk. Aan het eind laat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zich bevragen over de mogelijkheden en beperkingen van de wetgever tot sturing.

Locatie

Museum Hermitage, Amstel 51, 1018 EJ Amsterdam