Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN uva.nl

Het UvA Arbeid en Sportcongres 2019 op woensdag 19 juni is bedoeld voor academici, advocaten en praktijkjuristen, die werkzaam zijn in/geïnteresseerd zijn in/of affiniteit hebben met de sport. Gedurende het congres zullen diverse sprekers uit wetenschap en praktijk ingaan op twee thema’s. Het gedeelte voor de pauze kent als thema: Arbeidsrechtelijke ontwikkelingen in de internationale sportwereld. Het gedeelte na de pauze ziet op ontwikkelingen buiten het arbeidsrecht en kent als thema: Capita sportrecht.

Detail Summary
Datum 19 juni 2019
Tijd 13:00 - 19:00
Locatie Universiteitsbibliotheek

Aanmelden

Praktische informatie

  • Prijs: EUR 150,-
  • Aantal punten NOvA: 4
  • Het onderdeel over regulering van spelersmakelaars is Engelstalig
  • Organisatie: Vakgroep Arbeidsrecht en Sociale Zekerheidsrecht, Hugo Sinzheimer Instituut
  • Locatie: Universiteitsbibliotheek, Doelenzaal
Universiteitsbibliotheek
Universiteitsbibliotheek

Singel 425
1012 WP Amsterdam

Lees meer over het programma

De toename van het aantal vakbonden in de sportwereld is een interessante ontwikkeling die zich de afgelopen jaren, zowel internationaal als nationaal, heeft doorgezet. Het congres vangt dan ook aan met een presentatie van dr. Niels Jansen (Docent UvA), die recentelijk promoveerde op een onderzoek naar de representativiteit van vakbonden in het arbeidsvoorwaardenoverleg. In zijn presentatie zal hij ingaan op de representativiteit van vakbonden in de sportwereld, de invloed van Europees recht op het verlengen van tijdelijke contracten in de sport en de stand van zaken omtrent vakbonden en transfers in eSports.                

Een andere relevante ontwikkeling met arbeidsrechtelijke dimensies doet zich voor in het internationale mannenvoetbal. Tijdens het vorige UvA Arbeid en Sport Congres kwamen de voorstellen van FIFA, middels haar Task Force Transfer System, tot wijziging van het internationale transfersysteem al aan bod. De Task Force heeft onder andere gesproken over de mogelijkheid tot een objectieve(re) wijze van berekening van transfervergoedingen. Op dit onderwerp zullen dr. Roberto Branco Martins (Docent UvA/Partner BMDW Advocaten) in samenwerking met een vertegenwoordiger van SciSports, zich in hun presentatie richten.   

Ter afsluiting van het eerste gedeelte zal prof. Evert Verhulp (Hoogleraar Arbeidsrecht UvA) reflecteren op de in de eerdere presentaties besproken arbeidsrechtelijke ontwikkelingen en is er, aan de hand van moderator mr. Guido Hahn (Docent EUR), ruimte voor vragen en discussie in de zaal.

Tijdens het congres zal het FIFA WK Voetbal voor vrouwen, dat van 7 juni tot 7 juli 2019 in Frankrijk plaatsvindt, in volle gang zijn. Na de pauze zal mr. Eva Rotte (Jurist Commerciële Zaken KNVB)  ingaan op verschillende juridisch commerciële aspecten die vanuit het perspectief van de KNVB spelen bij de organisatie van een (eind)toernooi, zoals de bescherming en handhaving van intellectuele eigendomsrechten, ambush marketing en rechten van spelers.  

Vervolgens komt de herziening van regulering van spelermakelaars in het internationale mannenvoetbal, dat tevens onderdeel is van de eerder genoemde plannen van FIFA's Task Force, aan bod. Aan de hand van moderator prof. Richard Parrish (Jean Monet Chair EU Sports Law, Edge Hill University), die een Europees onderzoek op dit gebied coördineert, zullen dr. Andrea Cattaneo (Lecturer Law Edge Hill University) & mr. Christine Diepstraten (Legal Director SEG) ingaan op de theoretische versus de praktische kanten van verschillende onderdelen van de (voorgestelde) regulering. Wat staat spelersmakelaars, clubs en spelers te wachten?      

Als laatste spreker van de dag zal mr. Dennis Koolaard (De Kempenaer Advocaten / Ad Hoc Clerc CAS), op de voor hem kenmerkende wijze, een overzicht geven van de verschillende landmark cases die het CAS sinds halverwege vorig jaar heeft beslecht. Ter afsluiting van het congres vindt er een borrel plaats.

Lees meer over de sprekers

Roberto Branco Martins

Dr. Roberto Branco Martins

Roberto promoveerde in 2014 aan Edge Hill University op een proefschrift over de werking van de Social Dialogue in de Europese voetbalsector. Hij is sinds 2005 verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam, waar hij de mastervakken Europees arbeidsrecht en Arbeid & Sport doceert. Hij was mede oprichter van ProAgent en is mede oprichter en General Manager van de European Football Agents Association (EFAA). Deze organisaties behartigen de belangen van intermediairs op respectievelijk nationaal en Europees niveau. Roberto is oprichter en partner van BMDW Advocaten te Haarlem en is daarnaast als onderzoeker verbonden aan Edge Hill’s Centre for Sports Law Research.

spreker Niels Jansen tijdens sportcongres Uva 2019

Dr. Niels Jansen

Niels promoveerde in januari 2019 op een proefschrift over de representativiteit van vakbonden in het arbeidsvoorwaardenoverleg. Hij is sinds 2012 als docent onderzoeker verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam, nadat hij eerder ruim acht jaar in de advocatuur had gewerkt. Hij doceert in de master Arbeidsrecht o.a. de vakken Collectief arbeidsrecht en Socialezekerheidsrecht. Daarnaast coördineert en doceert hij (in) het bachelorvak Arbeidsrecht en begeleidt hij bachelor- en masterscripties op het terrein van het arbeidsrecht. Niels is voorzitter van de opleidingscommissie Nederlandstalige masters van de faculteit en was in het verleden lid van de toetscommissie. Hij is tevens lid van de opleidingscommissie van het Levenbach instituut. In dit instituut werken de vakgroepen sociaal recht van Nederlandse universiteiten samen om onderwijs en onderzoek op het terrein van het sociaal recht te bevorderen.

Evert Verhulp

Prof. mr. Evert Verhulp

Evert werd in 2002 benoemd tot hoogleraar Arbeidsrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2003 is hij raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof te Amsterdam. Hij is vanaf 1999 lid van de commissie integriteit rijksoverheid (de klokkenluiderscommissie), van de Locale Advies en Arbitragecommissie en tal van andere commissies. In 2006 is hij benoemd tot onafhankelijk lid van de commissie Arbeid, Onderneming en Medezeggenschap van de SER, tot hij in 2012 werd benoemd tot kroonlid. Thans is hij lid van het dagelijks bestuur van de SER. Evert is redacteur van Tekst en Commentaar Arbeidsrecht en Jurisprudentie Arbeidsrecht (JAR) en medeoprichter van het open acces blad Academie voor Arbeidsrecht (arbac). Daarnaast is hij directeur van de UvA vennootschap Arbeidsmarktresearch BV. Sinds 2014 is Evert voorzitter van de Commissie van Beroep Sociaal Plan Rabobank en lid van de cao ontslagadviescommissie ING. Naast deze functies is hij nog voorzitter van de Academische Club en lid van de Raad van Toezicht van Kriterion.

Guido Hahn

Mr. Guido Hahn

Guido is sinds 2016 als docent verbonden aan Erasmus School of Law te Rotterdam, waar hij sinds september 2018 de minor ‘Sport, recht en samenleving’ coördineert en bachelorscripties over sportrecht begeleidt. Hij is mede-eindredacteur van het boek Capita Sportrecht, dat gebruikt wordt in het universitair onderwijs en de rechtspraktijk. Als zelfstandige voert hij onder andere opdrachten uit voor BMDW Advocaten (Knowledge Officer). Guido is bestuurslid van de Vereniging voor Sport en Recht en lid van de Commissie van Beroep van de BeNe League.

Sportcongres Eva Rotte

Mr. Eva Rotte

Eva werkt sinds mei 2016 als Legal Counsel bij de KNVB in Zeist. Zij maakt daar onderdeel uit van het juridische team en is verantwoordelijk voor het opstellen en handhaven van alle commerciële contracten en juridische aspecten rondom de vertegenwoordigende teams op commercieel vlak. Dat betekent dat zij sponsor-, partner-, en samenwerkingsovereenkomsten opstelt met KNVB partners zoals ING, Heineken, Coca Cola en KPN en andere partijen met wie de KNVB een samenwerking heeft. Ook stelt zij contracten op met mediapartijen voor het uitzenden en het gebruik van de beelden van wedstrijden van het Nederlands Elftal en de TOTO KNVB Beker en sluit ze licenties af voor het gebruik van beeld- en videomateriaal van de KNVB. Tevens beheert zij de contractuele afspraken tussen de KNVB en de spelers en speelsters van het Nederlands elftal over het gebruik van hun portretten. Eva is het juridisch aanspreekpunt in de KNVB projectgroep voor EURO2020. Zij is tevens betrokken bij de promotie door de KNVB in Nederland van het aankomende WK Vrouwen in Frankrijk. Voordat Eva aan de slag ging bij de KNVB, heeft zij 7 jaar als IE advocaat gewerkt bij advocatenkantoren in Arnhem en Nijmegen.

Sportcongres Richard Parrish

Prof. Richard Parrish

Professor Richard Parrish is the Director of the Centre for Sports Law Research at Edge Hill University. He holds the position of Jean Monnet Chair of EU Sports Law and Policy (2016-2019). Currently, he is leading a major EU funded project looking into the operation of football agents in Europe (2018-2019). Professor Parrish was a member of the European Commission’s High Level Group on Sports Diplomacy (2015-2016) and a member of the European Commission’s Group of Independent Sports Experts that advised the EU on sport priorities ahead of the adoption of the Communication on Sport in 2011. He was also Specialist Adviser to the House of Lords Inquiry into Grassroots Sport and the European Union (2010/11). Professor Parrish has authored a number of influential reports for the European Parliament and the European Commission, including the main reports into nationality discrimination in Olympic sports and European football. He has also acted as expert adviser for the European Commission’s TAIEX programme with work having been undertaken in the Ukraine, Albania, Belarus and Turkey on the approximation of European laws relevant to sport. He is author of two monographs and three edited collections exploring the interface between sport and EU law. Professor Parrish is Honorary Chair of the Association for the Study of Sport & the European Union and he is an editorial board member on the International Sports Law Journal.

Sportcongres Andrea Cattaneo

Dr. Andrea Cattaneo

Andrea graduated in 2011 from the University of Milan with a thesis in civil law on the doctrine to the nature and commercialization of sport’s broadcasting rights in United States and Europe, supervised by Professor Lucio Colantuoni. After the graduation, in 2012, Andrea was an intern at the T.M.C. Asser Instituut, The Hague, in the Department of International and European Sports Law. In September 2013, Andrea became a Graduate Teaching Assistant in the Department of Law and Criminology at Edge Hill University, where he also undertook a PhD on the application of Competition Law to Sports under the supervision of Professor Richard Parrish. Andrea successfully defended his PhD in 2017 and has joined Edge Hill University in 2018 as a Lecturer in Law. Before joining Edge Hill, Andrea has gained teaching experience with a number of institutions across the UK. Andrea is a Fellow of the Higher Education Academy, having completed his PGCert in 2016. Andrea is a member of the Centre for Sports Law Research.

Sportcongres Christine Diepstraten

Mr. Christine Diepstraten

Christine is sinds 2016 verbonden aan het toonaangevende sportmanagementkantoor Sports Entertainment Group (SEG), dat de belangen behartigt van cliënten als Memphis Depay en Robin van Persie. Als Legal Director van SEG is zij verantwoordelijk voor de afhandeling van meer dan 200 transfers per jaar en adviseert zij de aan SEG verbonden intermediairs in de breedste zin. Zij heeft tevens jarenlange ervaring als advocaat in de sport- en entertainmentbranche. Christine is onder meer lid van de Vereniging voor Sport en Recht en de AIAF (International Association of Football Lawyers).

Sportcongres Dennis Koolaard

Mr. Dennis Koolaard

Dennis is advocaat bij De Kempenaer Advocaten N.V. in Arnhem. Dennis heeft in meer dan 150 zaken gediend als ad hoc juridisch secretaris bij het Court of Arbitration for Sport (CAS). Hij is lid van het Disciplinary Tribunal van de Internationale Atletiekbond (IAAF), de tuchtcommissie (dopingkamer) van de Stichting Instituut Sportrechtspraak (ISR) en de Commissie Naleving Dopingsancties van de Dopingautoriteit. Hij is lid van de Internationale Vereniging van Voetbal Advocaten (AIAF) en Rex Sport, een internationale specialistenvereniging op het gebied van sportrecht. Daarnaast is hij redactielid van het juridisch tijdschrift Football Legal en is hij als gastdocent op het gebied van internationaal sportrecht verbonden aan verschillende instituten en universiteiten in binnen- en buitenland.

SciSports

SciSports is one of the fastest growing sports analytics companies in the world and a leading provider of data intelligence for professional football organizations. The team consists of specialists in artificial intelligence, computer vision and data analytics. SciSports uses data intelligence to understand football, with the goal of improving the game on the pitch and enriching the experience of billions of fans around the globe.

Aanmelden