Projecten A-Z

AIAS-HSI

De onderzoeksprojecten van AIAS-HSI hebben een maatschappelijke urgentie c.q. relevantie en vallen doorgaans binnen één van de volgende thema's: De functies en waarden van werk, Niet-reguliere arbeidsrelaties, De positie van het arbeidsrecht in de juridische regelgeving, Collectieve arbeidsverhoudingen, De beëindiging van het arbeidscontract en het promotie-onderzoek. Hoewel de focus op deze onderwerpen ligt, voert AIAS-HSI ook ander onderzoek uit. Op de Engelse website staan de projecten op alfabet.

Gepubliceerd door  Hugo Sinzheimer Instituut

11 december 2018