Onderzoek

Hoofdthema’s

De rode draad in het onderzoek manifesteert zich in een aantal hoofdthema’s, die zijn gekozen omdat zij aansluiten bij belangrijke vragen die op het terrein van arbeid spelen. Het zijn thema’s met maatschappelijke urgentie c.q. relevantie. Bovendien weerspiegelen veel van de onderwerpen de onderzoekshistorie van AIAS-HSI. Dat geldt bijvoorbeeld voor het actuele maatschappelijke thema “ontslag”, dat een onderdeel vormt van het vijfde hoofdthema “Het einde van de arbeidsrelatie”.

Hoewel de focus op de onderstaande thema’s ligt, voert AIAS-HSI ook ander onderzoek uit. Voorts worden hoofdthema’s, al naar gelang daarvoor aanleiding bestaat, herijkt, herschreven, geschrapt of toegevoegd.